Vaikuttavammat mielenterveys- ja päihdepalvelut

Potilaiden hoitoon pääsy ei psykiatrian poliklinikalla ollut tasavertaista. Tämä epäoikeudenmukaisuus vaivasi meitä. Psykiatrian akuuttityöryhmän kautta omalla yhteydenotolla hoitoon tullut potilas saattoi päästä nopeammin akuuttitiimin hoitoon kuin lähetteellä tullut potilas, joka jäi hoitojonolle odottamaan hoidon alkamista hoitotiimissä, vaikka molemmilla hoitoon tulon syy oli sama.

Akuuttitiimin hoidon tarpeen arviota tehtiin puhelimessa ja päätöksen hoidon alittamisesta ja kiireellisyydestä teki kulloinkin päivystysvuorossa ollut hoitaja. Akuuttitiimiin hoitoon pääsyn kriteerit olivat epäselvät. Lähetteellä tulleet potilaat joutuivat hoitotiimissä jonoon odottamaan hoitopaikkaa. Kiireellisyys arvioitiin lähetetietojen perusteella. Hoitotiimissä oli jatkuvasti pitkä jono ja ensikäyntiä saattoi joutua odottamaan jopa kolme kuukautta.

Päätettiin lähteä tavoittelemaan tilannetta, jossa kuntalaisten asema hoitoon pääsyssä olisi tasavertainen ja jokainen pääsee nopeasti psykiatriseen arvioon, jossa tilanteen kiireellisyys arvioidaan.

Alla videohaastattelu Wiksut-kehittäjämessuilta 9.5.2019