Hankintailmoitus ja kilpailullinen neuvottelumenettely

03/2018 - 01/2019

23.2.2018 Hankintailmoituksen julkaiseminen työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HILMA:ssa

26.3.2018 mennessä osallistumishakemusten vastaanotto

3.4.2018, § 83
Kaupunginhallituksen päätös kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn hyväksytyistä ehdokkaista

Kilpailullinen neuvottelumenettely ehdokkaiden kanssa 04 - 11/2018.

1.10.2018, § 225
Kaupunginhallituksen päätös palveluntuottajan vastuulle sisällytettävistä palveluista

29.10.2018 § 257
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä lopullisen tarjouspyyntöaineiston ja asettaa rakennusurakan tavoitehinnaksi 37,5 milj. €. Aineisto julkaistaan palveluntarjoajaehdokkaille 31.10.2018.

17.12.2018 § 327
Kaupunginhallitus päättää valita Varkauden terveyskampuksen toteuttajaksi Lujatalo Oy:n. 

14.1.2019 § 7
Kaupunginvaltuusto päättää valita Varkauden terveyskampuksen toteuttajaksi Lujatalo Oy:n.