Hankkeen toteutusmuoto

Elinkaarimalli

Varkauden sairaalahankkeen hankintamuodoksi on valittu elinkaarimalli hankesuunnitteluvaiheessa tehtyjen selvitysten perusteella. Elinkaarimalli on hankintatapa julkisille korjaus- ja uudisrakentamisen investointihankkeille. Kansainvälisesti elinkaarimalli tunnetaan nimellä Public Private Partnership (PPP). Elinkaarimallin avulla voidaan hankkia tilat ja infrarakenne kilpailuttamalla kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto ja palveluntuottaja.

Palvelun tuottaminen kattaa:

  • suunnitteluratkaisun kehittämisen
  • investoinnin toteutuksen laatu-, kustannus- ja aikatauluvastuineen
  • kohteen huollon ja ylläpidon

Tällä menettelyllä tilaaja (Varkauden kaupunki) varmistaa paremmin suunnitteluratkaisujen toimivuuden, sillä palveluntuottajien on panostettava suunnitteluun ja kehitettävä uusia ratkaisuja investointi- ja ylläpitokustannuksia säästääkseen. Tilaaja saa myös varmuuden, että rakennus täyttää käytännössä sovitut tavoitteet mm. toiminnallisuuden, energiatehokkuuden, toimivuuden, materiaalien kestävyyden ja sisäilmaston suhteen. Palveluntuottaja vastaa tilaajalle palveluntuottamisesta pitkän erikseen sovitun sopimuskauden ajan, minkä jälkeen tilaaja ottaa rakennuksen vastaan.