Palvelut

Varkauden uusi SOTE-keskus tuo sosiaali-ja terveyspalvelut saman katon alle. Alla on lueteltu uuteen SOTE-keskukseen sijoittuvat toiminnalliset kokonaisuudet. 

 • Yhteispoliklinikka
  • Perusterveydenhuolto
  • Erikoissairaanhoito
  • Wankkuri-toiminta
    
 • Akuuttivastaanotto ja päivystys
   
 • Toimenpidekeskus
   
 • Hoitokeskus
   
 • Suun terveydenhuolto
   
 • Dialyysi
   
 • Työterveyshuolto
   
 • Psykiatria ja sosiaalityö
  • Aikuissosiaalityö
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Psykiatrinen osasto
    
 • Perheiden palvelut
  • Neuvolat
  • Puheterapia
  • Lasten toimintaterapia
  • Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut
  • Lapsiperheiden sosiaalityö
    
 • Kuntoutus
  • Fysioterapia
  • Apuvälinepalvelut
    
 • Osastotoiminta
  • Sisätauti-kirurginen osasto ja valvonta
  • Kuntoutusosasto
    
 • Kotihoito ja kotisairaala
   
 • Palveluohjaus
   
 • Kliiniset tukipalvelut
  • Laboratorio
  • Kuvantaminen
    
 • Tukipalvelut
  • Välinehuolto
  • Lääkekeskus
  • Keskusvarasto
  • Hallinto