Esittely

Palvelut Varkauteen ja lähialueille

Varkauden AALTO hyvinvointikeskus tuottaa asukkailleen ja järjestämisvastuussa olevalle Joroisten kunnan asukkaille kattavat terveydenhuollon palvelut lähipalveluna. Myös Leppävirta sekä Heinävesi ovat käyttäneet Varkauden tuottamia palveluja. Yhteensä sairaalan vaikutusalueella asuu yli 40 000 asukasta. Välimatka lähimpiin keskussairaaloihin Kuopioon ja Mikkeliin ovat pitkiä. Terveydenhuollon tuotantotapojen ja kehittyneen teknologian ansiosta valtaosa sairauksista voidaan hoitaa paikallisesti ilman tehohoitoa. Varkauden väestörakenteen ollessa vanhusvoittoinen on tärkeää, että sairaalahoitoa voidaan antaa Varkaudessa.

Pohjois- Savon Soten kolmen keskuksen malli

Pohjois- Savon maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto on päättänyt tulevan Pohjois- Savon Soten (PoSoTe) terveydenhuollon rakenteen perustuvan kolmen keskuksen seudulliseen malliin. Nämä kolme keskusta ovat Varkaus, Kuopio ja Iisalmi. Ratkaisu linjaa tulevien vuosikymmenien Pohjois- Savon terveydenhuollon rakenteen ja tuotannon pääpaikat. Mallin toteutumisen edellytyksenä on, että jokaisessa kolmessa keskuksessa on asianmukaiset terveydenhuollon tilat. Terveydenhuollon tuottaminen lähipalveluna Varkaudessa on keskeinen osa alueen elinvoimaa.

Uudisrakennus

Hankesuunnitteluvaiheessa tehtyjen selvitysten perusteella vanhan sairaalan tilat todettiin uusien teknologioiden ja muuttuneiden toimintaprosessien kannalta tehottomiksi sekä korjausta vaativiksi. Hoitoprosessit kehittyvät jatkuvasti, mikä vaatii tiloilta joustavuutta ja toiminnallisuutta nyt ja tulevaisuudessa. Sairaalan uudisrakentamiseen päädyttiin asiakaslähtöisyyden, energiatehokkuuden, toimintatehokkuuden sekä muuntojoustavuuden vuoksi. Uudisrakennuksen myötä saavutettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistyminen. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi poikkeusluvan uuden sairaalan rakentamiselle 20.6.2017.
 
Varkauden uusi SOTE-keskus sijaitsee vanhan sairaalan tontilla Kommilan kaupunginosassa osoitteessa Savontie 55. Uuteen SOTE-keskuksen palveluihin kuuluvat muun muassa polikliiniset sosiaali- ja terveyspalvelut, erikoissairaanhoidon osastohoito, kuntouttava osastohoito, psykiatrian perustason osastohoito sekä päivystys.
 
Uuden SOTE-keskuksen rakentaminen alkoi huhtikuussa 2019 ja rakennus otettiin käyttöön keväällä 2021. Hankkeen toteuttamistavaksi valikoitui elinkaarimalli, jolloin rakennuksen suunnittelija, toteuttaja sekä ylläpitäjä ovat sama palveluntuottaja. Uusi SOTE-keskus työllistää sosiaali- ja tukipalveluineen yli 300 eri alojen ammattilaista ja se palvelee Varkauden sekä sen lähikuntien asukkaita.
 

Tunnuslukuja

  • 55 sairaansijaa (sisältäen 4 valvontapaikkaa)
  • 18 psykiatrisen osaston sairaansijaa
  • kaikki potilashuoneet yhden hengen huoneita
  • yli 100 vastaanottohuonetta
  • laajuus n.15 150