Työllisyyspalvelut ja TYP:n palvelut toimivat normaalisti

Kaupungin työllisyyspalvelut ja TYP:n palvelut toimivat koronatilanne huomioon ottaen normaalisti. Yhteydenpito työntekijöiden kanssa tapahtuu puhelimitse ja sähköisten välineiden avulla, mutta myös paikanpäällä asiointi on mahdollista ajanvarauksella.