Nuorten työpolku -hanke

Varkauden kaupunki toteuttaa Nuorten työpolku -hankkeen (ESR) Kuopion ja Iisalmen kaupunkien kanssa ajalla 1.2.2020-31.1.2023.

Hankkeen päätavoite on ehkäistä nuorten työttömyyttä ja katkaista jo syntyneet työttömyysjaksot mahdollisimman nopeasti. Hankkeen tavoitteena on myös

1) luoda yksinkertainen työelämäpolutuksen palvelumalli osaksi Ohjaamoiden palveluvalikoimaa

2) tarjota yksilöllistä henkilökohtaista omavalmentajan tukea nuorille oman työelämäpolun löytämiseksi

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat 18-29 –vuotiaat työttömät nuoret Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa, joille ei ole 1-3 kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta löytynyt tarkoituksenmukaista jatkosuunnitelmaa, sekä ammatillisten opintojen piirissä olevat nuoret, jotka tarvitsevat lisätukea työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi.

Logot500x200.jpg
Nuorten työpolku -hanke
 
Nuorten työpolku -hankkeen esite