VOKE -hanke

VOKE -hanke on Varkauden Ohjaamon kehittämishanke (ESR), mikä toteutetaan ajalla 1.2.2022 - 31.8.2023. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja on Varkauden kaupungin työllisyyspalvelut. Hankkeessa on yksi työntekijä - palvelukoordinaattori, joka työskentelee Ohjaamossa ja kehittää Ohjaamon toimintaa yhteistyössä muiden Ohjaamossa työtään tekevien eri alojen ammattilaisten kanssa.

HANKKEEN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET: 
1) Nuorten käyntiasioinnin lisääminen Ohjaamossa. Tavoitteeseen pyritään seuraavilla toimenpiteillä:
A) Lisäämällä Ohjaamon tunnettavuutta nuorten ja suuren yleisön keskuudessa monikanavaisen viestinnän ja markkinoinnin avulla. 
B) Ohjaamon aukioloaikaa lisätään ja laajennetaan siihen suuntaan, mikä parhaiten palvelee tavoitetta. 

2) Ohjaamon palvelukyvyn parantaminen. Tavoitteeseen pyritään seuraavilla toimenpiteillä:
A) Nuorten alkuohjauksen toimintamallin kehittäminen. 
B) Ohjaamotyön ja verkostotyöskentelyn kehittäminen sekä yhteistyöverkoston "virittäminen" hyödyntämään Ohjaamon monialaisia palveluja nykyistä paremmin. 
C) Ohjaamon toimijaverkoston laajentaminen

Hankkeen visiona on, että Ohjaamo on hankkeen päättyessä varkautelaisille nuorille (16-29 v.) tarjottavien julkisten palvelujen keskeisin aloituspaikka ja sisääntuloväylä.

Ohjaamon sivulle pääset tästä: Varkauden Ohjaamo

Nuoret, Ohjaamo