Kaupungin kesätyöpaikkoja yli sadalle nuorelle

Varkauden kaupunki tarjoaa kesätyötä tänä kesänä noin 110-120 nuorelle. Kesätöiden määrä on koronatilanteesta johtuen noin kolmanneksen pienempi kuin viime kesänä. Suurin syy kesätyöpaikkojen vähentymiseen on kesätapahtumien supistuminen ja peruuntuminen. Sen vuoksi kesätyöpaikkoja on yli neljäkymmentä vähemmän kuin muutoin olisi.  

Suurin osa kaupungin kesätyöpaikoista on täytetty. Vielä on kuitenkin muutamia paikkoja, joihin valintoja ei ole tehty.

Varkauden kaupunki tarjoaa kesätöitä 17-24 -vuotiaille opiskelijoille ja kevään 2020 ylioppilaille sekä peruskoulun 9 -luokan päättäneille. Peruskoulun päättäneiden kesätyö kestää kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa. 17-24 -vuotiaiden kesätyöt ovat pääsääntöisesti kolmen viikon pituisia ja työ on kokoaikatyötä. 

 

 

 

Asiasanat: