Kesätyötukea 130 nuoren kesätyöhön

Kesätyötuen jatkettu hakuaika päättyi 31.5.2020. Kesätyötukea myönnettiin kaikkiaan 45 työnantajalle 130 nuoren kesätyötä varten. 

 

YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE MYÖNNETTÄVÄN KESÄTYÖPAIKKATUEN PERUSTEET VUONNA 2020

  • Yrityksen tai yhteisön toimipaikka on Varkauden talousalueen kunnassa (Varkaus, Leppävirta, Joroinen, Heinävesi)

  • Työllistettävä on varkautelainen, joka täyttää vuoden 2020 aikana vähintään 17 vuotta ja enintään 24 vuotta.

  • Tukea voidaan myöntää keväällä 2020 ylioppilaaksi kirjoittavien mutta ei keväällä 2020 ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien henkilöiden työllistämiseen.

  • Hakijan tulee tarvittaessa osoittaa oppilaitos, jossa työllistettävä opiskelee (ei koske kevään 2020 ylioppilaita).

  • Työsuhteen on oltava ajalla 2.5. - 30.9.2020.

  • Tukea myönnetään seuraavan taulukon mukaisesti. Peruspalkan on oltava vähintään taulukossa ilmoitettu (sosiaalikuluja ei lueta mukaan), muussa tapauksessa tukea ei makseta.

Työsuhteen kestoPalkkaTuki
vähintään 2 viikkoa (10 pv)vähintään 360€200€
vähintään 3 viikkoa (15 pv)vähintään 540€300€
vähintään 4 viikkoa (20 pv)vähintään 720€400€
  • Saman henkilön työllistämiseen tuki myönnetään vain yhden kerran kesän aikana. Sama henkilö ei voi työllistyä kaupungin tuella yritykseen, mikäli hän on saanut kaupungin kesätyöpaikan. Tukea voidaan myöntää samalle työnantajalle useamman koululaisen tai opiskelijan työllistämiseen.

  • Tuen maksaa Varkauden kaupungin työllisyyspalvelut työsuhteen päättymisen jälkeen erillistä laskua ja tiliselvitystä vastaan. Tiliselvityksessä on esitettävä tosittein maksettu palkka. Lasku- ja tiliselvityslomake on toimitettava työllisyyspalveluille viimeistään 16.10.2020 mennessä.

  • Tukea ei myönnetä yli 50 työntekijän yrityksille.

Varkauden kaupunki
Työllisyyspalvelut
PL 20878201 VARKAUS