Kesätyötuki

YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE MYÖNNETTÄVÄN KESÄTYÖPAIKKATUEN PERUSTEET VUONNA 2019

  • Yrityksen tai yhteisön toimipaikka on Varkauden talousalueen kunnassa (Varkaus, Leppävirta, Joroinen, Heinävesi)

  • Työllistettävä on varkautelainen, joka täyttää vuoden 2019 aikana vähintään 17 vuotta ja enintään 24 vuotta.

  • Tukea voidaan myöntää keväällä 2019 ylioppilaaksi kirjoittavien mutta ei keväällä 2019 ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien henkilöiden työllistämiseen.

  • Hakijan tulee tarvittaessa osoittaa oppilaitos, jossa työllistettävä opiskelee (ei koske kevään 2019 ylioppilaita).

  • Työsuhteen on oltava ajalla 2.5. - 30.9.2019.

  • Tukea myönnetään seuraavan taulukon mukaisesti. Peruspalkan on oltava vähintään taulukossa ilmoitettu (sosiaalikuluja ei lueta mukaan), muussa tapauksessa tukea ei makseta.

Työsuhteen kestoPalkkaTuki
vähintään 2 viikkoa (10 pv)vähintään 350€200€
vähintään 3 viikkoa (15 pv)vähintään 540€300€
vähintään 4 viikkoa (20 pv)vähintään 720€400€
  • Saman henkilön työllistämiseen tuki myönnetään vain yhden kerran kesän aikana. Sama henkilö ei voi työllistyä kaupungin tuella yritykseen, mikäli hän on saanut kaupungin kesätyöpaikan. Tukea voidaan myöntää samalle työnantajalle useamman koululaisen tai opiskelijan työllistämiseen.

  • Tuen maksaa Varkauden kaupungin työllisyyspalvelut työsuhteen päättymisen jälkeen erillistä laskua ja tiliselvitystä vastaan. Tiliselvityksessä on esitettävä tosittein maksettu palkka. Lasku- ja tiliselvityslomake on toimitettava työllisyyspalveluille viimeistään 18.10.2019 mennessä.

  • Tukea ei myönnetä yli 50 työntekijän yrityksille.

Hakemukset on toimitettava 30.4.2019 mennessä osoitteella:

Varkauden kaupunki
Työllisyyspalvelut
PL 20878201 VARKAUS