Kesätyötuki työnantajille

Vuoden 2022 kesätyöpaikkatuen hakuaika on 16.1. - 31.5.2022. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä määrärahojen riittävyys varmistaen. Kesätyöpaikkatuen tiliselvitykset (alla olevalla lomakkeella) tulee tehdä viimeistään 14.10.2022 mennessä.   

 

YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE MYÖNNETTÄVÄN KESÄTYÖPAIKKATUEN PERUSTEET VUONNA 2022

  • Yrityksen tai yhteisön toimipaikka on Varkauden talousalueen kunnassa (Varkaus, Leppävirta, Joroinen, Heinävesi)

  • Työllistettävä on varkautelainen, joka täyttää vuoden 2022 aikana vähintään 17 vuotta ja enintään 24 vuotta.

  • Tukea voidaan myöntää keväällä 2022 ylioppilaaksi kirjoittavien mutta ei keväällä 2022 ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien henkilöiden työllistämiseen.

  • Hakijan tulee tarvittaessa osoittaa oppilaitos, jossa työllistettävä opiskelee (ei koske kevään 2022 ylioppilaita).

  • Työsuhteen on oltava ajalla 2.5. - 30.9.2022.

  • Tukea myönnetään seuraavan taulukon mukaisesti. Peruspalkan on oltava vähintään taulukossa ilmoitettu (sosiaalikuluja ei lueta mukaan), muussa tapauksessa tukea ei makseta.

Työsuhteen kestoPalkkaTuki
vähintään 2 viikkoa (10 pv)vähintään 380€200€
vähintään 3 viikkoa (15 pv)vähintään 570€300€
vähintään 4 viikkoa (20 pv)vähintään 760€400€
  • Saman henkilön työllistämiseen tuki myönnetään vain yhden kerran kesän aikana. Sama henkilö ei voi työllistyä tuella yritykseen, mikäli hän on saanut kesätyöpaikan Varkauden kaupungilta. Tukea voidaan myöntää samalle työnantajalle useamman opiskelijan tai kevään 2022 ylioppilaan työllistämiseen.

  • Tuen maksaa Varkauden kaupungin työllisyyspalvelut työsuhteen päättymisen jälkeen erillistä tilitystä vastaan. Tilityksessä on esitettävä tosittein maksettu palkka. Tiliselvitykset on jätettävä työllisyyspalveluille viimeistään 14.10.2022 mennessä.

  • Tukea ei myönnetä yli 50 työntekijän yrityksille.

  • Hakemukset käsitellään ja tukipäätökset tehdään saapumisjärjestyksessä määrärahojen puitteissa. Hakemukset toimitettava viimeistään 31.5.2022 mennessä osoitteella: 

Varkauden kaupunki
Työllisyyspalvelut - PL 208, 78201 VARKAUS

KESÄTYÖPAIKKATUEN HAKEMUSLOMAKE 2022

KESÄTYÖPAIKKATUEN TILISELVITYSLOMAKE 2022