Kesäyrittäjyystuki - haku päättyi 8.3.2020

Varkauden kaupungin kesäyrittäjyystuki on tarkoitettu 16-24 -vuotiaille varkautelaisille opiskelijoille kesäyritystoiminnan toteuttamiseen. Tukea saadakseen kesäyrittäjyysohjelmaan hakevan henkilön tai henkilöiden yritysidean on oltava liiketaloudellisesti perusteltu. Yritystoiminta tulee toteuttaa kesän 2020 aikana. Tukea voivat hakea myös 1.1.2020 jälkeen perustetut NY -yritykset, mikäli yritystoimintaa jatketaan kesällä. Tuen määrä on 500 euroa/henkilö/kesä.

Kesäyrittäjyysohjelmaan haku päättyi 8.3.2020

Kesäyrittäjyysohjelmaan hakeneille järjestetään maaliskuussa haastattelu, jossa ovat mukana uusyrityskeskus Wäläkyn, Savon ammattiopiston ja Varkauden kaupungin edustajat. Sen jälkeen hakijat saavat tiedon mahdollisuudesta kesäyrittäjyystukeen. Kesäyrittäjyystukea saadakseen hakijan on sitouduttava Savon ammattiopiston järjestämään noin viikon pituiseen - Nuori Yrittäjyys -ohjelman mukaiseen koulutukseen ja siihen liittyviin tapaamisiin.

Kesäyrittäjyysohjelmaan hakeutuvan on oltava toisen asteen tai korkea-asteen oppilaitoksen kirjoilla kesäyrityksen toiminta-aikana. Ohjelmaan voi hakea myös peruskoulun 9 -luokan päättävä nuori, jos hän on hakenut kevään yhteishaussa johonkin Savon ammattiopiston oppilaitokseen. Kesäyrittäjyydestä voi näyttöjen avulla saada opintosuorituksia, joita voi olla mahdollista hyödyntää myöhemmissä opinnoissa. Tarvittaessa yritystoimintaa voi jatkaa kesän jälkeen NY -ohjelman mukaisesti (oppilaitoksesta riippuen) myös syksyllä.