Kesäyrittäjyystuki

Varkauden kaupungin kesäyrittäjyystuen haku alkaa tammikuussa 2023 ja päättyy 2.4.2023. 

Varkauden kaupungin kesäyrittäjyystuki on tarkoitettu 16-24 -vuotiaille varkautelaisille opiskelijoille NY -yritystoiminnan toteuttamiseen kesällä 2023. Tukea saadakseen henkilön/henkilöiden yritysidean on oltava liiketaloudellisesti perusteltu.Tukea voi hakea 1.9.2022 jälkeen perustettu NY -yritys, mikäli yritystoiminnan on tarkoitus jatkua kesällä 2023. Kesäyrittäjyystuen määrä on 500 euroa/henkilö/kesä. Tuki maksetaan kahdessa erässä.

Kesäyrittäjyystukea hakeneille järjestetään haastattelu, jossa ovat mukana uusyrityskeskus Wäläkyn, Savon ammattiopiston ja Varkauden kaupungin edustajat. Haastattelun jälkeen hakijat saavat tiedon mahdollisuudesta kesäyrittäjyystukeen. Kesäyrittäjyystukea saadakseen hakijalla tulee olla perustettuna NY -yritys. Lisäksi hakijan tulee osallistua Savon ammattiopiston järjestämään NY - Vuosi Yrittäjänä -ohjelman mukaiseen ohjaukseen.

Kesäyrittäjyystukea saavan on oltava toisen asteen tai korkea-asteen oppilaitoksen kirjoilla kesäyrityksen toiminta-aikana. Tukea voi hakea myös peruskoulun 9 -luokan päättävä nuori, jos hän on hakenut kevään yhteishaussa johonkin Savon ammattiopiston oppilaitokseen. Kesäyrittäjyydestä voi näyttöjen avulla saada opintosuorituksia, joita voi mahdollisesti hyödyntää myöhemmissä opinnoissa. NY - Vuosi Yrittäjänä ohjelman mukaisesti yritystoimintaa voi jatkaa kesän jälkeen (oppilaitoksesta riippuen) myös syksyllä.