Kesätyö

Varkauden kaupunki tarjoaa kesätöitä 17-24 -vuotiaille opiskelijoille ja kevään 2020 ylioppilaille sekä peruskoulun 9 -luokan päättäneille. Peruskoulun päättäneiden kesätyö kestää kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa. 17-24 -vuotiaiden kesätyöt ovat pääsääntöisesti kolmen viikon pituisia ja työ on kokoaikatyötä. 

Kesätyöpalaute.jpg