Kesätyö

Varkauden kaupunki tarjoaa kesätöitä 17-24 -vuotiaille opiskelijoille ja kevään 2021 ylioppilaille sekä peruskoulun 9 -luokan päättäneille. Peruskoulun päättäneiden kesätyö kestää kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa. 17-24 -vuotiaiden kesätyöt ovat pääsääntöisesti kolmen viikon pituisia ja työ on kokoaikatyötä. Kaupungin kesätyöpaikkoihin haku alkaa 5. helmikuuta ja kestää 14.3.2021 saakka.

Varkauden kaupungin kesätyöopas 2021

Kesätyöpalaute.jpg