Työllisyysohjelma 2021 - 2022

Varkauden kaupungin uuden - vuosia 2021 - 2022 koskevan - työllisyysohjelman valmistelu on loppusuoralla. Ohjelmaa on valmisteltu laajan paikallisen toimijajoukon yhteistyönä. Myös nuorten näkemyksiä on ohjelman valmistelussa kysytty.  

Työllisyysohjelman tavoitteilla ja toimenpiteillä tuetaan uusien työpaikkojen syntymistä, kuntalaisten työllistymistä sekä osallistumista työelämään. Ohjelman on tarkoitus täydentää ja konkretisoida kaupunkistrategiaa työllisyyden edistämisen näkökulmasta.

Uusi työllisyysohjelma on jatkoa vuosien 2017 - 2020 työllisyysohjelmalle, jonka viimeinen vuosi päättyi koronapandemiaan. Koronapandemian sekä odotettavissa olevien lakimuutosten vuoksi uusi työllisyysohjelma on kaksivuotinen. Se on tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuustossa helmikuun 2021 aikana. 

Vuosien 2017 - 2020 työllisyysohjelmaan voit tutustua tästä: