Nuorten Ekatyö -tuki

Varkauden kaupunki tukee Varkauden talousalueella (Varkaus, Joroinen, Leppävirta, Heinävesi) toimivia yrityksiä palkkaamaan varkautelaisen, ammattiin valmistuneen 17-29 –vuotiaan nuoren työnhakijan. Tarkoituksena on tarjota vähän aikaa sitten ammattiin valmistuneelle nuorelle ns. ensimmäinen työpaikka; työnhakijalle jolla ei vielä juurikaan ole työkokemusta omalta alaltaan.

Nuorten Ekatyö –tuella tuetaan nuoren työllistämistä sellaisessa tapauksessa, kun TE-toimiston palkkatuen saamiselle ei ole jostain syystä edellytyksiä. Kahta tukea ei siis voi saada samanaikaisesti. Kummassakin tapauksessa nuoren tulee olla työttömänä työnhakijana TE-toimistossa.

Kaupungin myöntämän tuen suuruus on enintään 2400 euroa (600 euroa / kk, korkeintaan 4 kk:lle) ja se on harkinnanvarainen. Työajan tulee olla vähintään 50%:ia alan TES:n mukaisesta työajasta ja palkka alan työehtosopimuksen mukainen. Jos työnantajan toimialalla ei ole työehtosopimusta, palkan on oltava tavanomainen ja kohtuullinen. Työsuhteen tulee olla vähintään yhden kuukauden mittainen.

Tukea on haettava ennen työsuhteen alkamista. Tukia myönnetään niin kauan kuin varatut määrärahat riittävät.
Tukea haetaan liitteenä olevalla lomakkeella. Työnantaja ja työnhakija täyttävät molemmat oman lomakkeensa. Hakemuslomakkeissa tulee olla allekirjoitukset.