Rekry -tuki

Varkauden kaupunki tukee Varkauden talousalueella (Varkaus, Leppävirta, Joroinen, Heinävesi) toimivia yrityksiä palkkaamaan varkautelaisia pitkään työttömänä olleita työmarkkinatukea saavia työnhakijoita.

Kaupungin Rekry -tuella tuetaan työttömän henkilön työllistämistä sellaisessa tapauksessa, kun TE-toimiston palkkatuen (ensisijainen tuki) saamiselle ei ole jostain syystä edellytyksiä. Kaupungin myöntämän tuen suuruus on maksimissaan 600 euroa kuukaudessa ja se on harkinnanvarainen. Tukea voidaan myöntää max 50%:ia palkkauskustannuksista ja sitä voidaan maksaa korkeintaan 6 kuukauden ajan. Työajan tulee olla vähintään 18 h/vko ja palkka alan työehtosopimuksen mukainen.

Tukea on haettava ennen työsuhteen alkamista liitteenä olevilla lomakkeilla. Työnantaja ja työnhakija täyttävät molemmat oman lomakkeensa.