Työhönvalmennus

Työhönvalmennus: tukea, apua, innostusta ja onnistumista työnhakuun

Työhönvalmentaja on mukana työllistymisprosessissa yhteisen sopimuksen ja asiakkaan tuen tarpeen mukaan. Hän on asiakkaan henkilökohtaisena tukena erilaisissa sähköisissä työnhaun palveluiden neuvonnassa, työnhakuasiakirjojen laadinnassa, työpaikan etsimisessä, työhaastatteluissa, työsopimukseen yms. työllistymiseen sekä työsuhteen päättymiseen liittyvissä kysymyksissä. Työhönvalmentaja auttaa myös koulutusvaihtoehtojen mietinnässä ja löytämisessä sekä opiskeluun hakeutumisessa.

Työhönvalmentaja tukee mm. pätkätyön/ palkkatukityön loputtua uuden työn löytämisessä. Hän etsii ja vastaanottaa paikallisilta työnantajilta sopivia työkokeilu/työpaikkoja palvelussa oleville asiakkaille. Työnantaja, työntekijä, ja työhönvalmentaja sopivat yhdessä valmennuksen sisällöstä ja tarpeesta.

Työhönvalmennus tapahtuu asiakaslähtöisesti; kartoittamalla asiakkaan vahvuuksia ja osaamista asiakkaan työllistymistoiveita kuunnellen. Valmentaja ideoi yhdessä asiakkaan kanssa uusia mahdollisia vaihtoehtoja ja niiden totuttamisen käytännössä. Työhönvalmennus voi tarvittaessa sisältää Kelan ja terveystoimen sekä kaupungin muiden palvelutuottajien kanssa tapahtuvaa yhteistyötä.

Työhönvalmentaja tekee asiakkaan kanssa yhdessä palvelusuunnitelman, jota päivitetään sovitusti. Asiakkuudelle ei ole määräaikaa ja se on vapaaehtoista. Palvelu voi päättyä, kun asiakkaan tilanne on muuttunut niin, että asiakas ei hyödy valmennuksesta tai hän on saavuttanut tavoitteensa. Mikäli palveluiden tarvetta myöhemmin kuitenkin esiintyy, voidaan asiakas ottaa uudelleen työhönvalmennukseen, kun paikkoja vapautuu.

Palvelu on tarkoitettu varkautelaisille yli 18-vuotiaille pitkään työttömänä olleille henkilöille. Työhönvalmennukseen voidaan tulla kuntouttavasta työtoiminnasta, sosiaalityöstä, työpajalta, TYP:stä, TE -toimistosta ja kaupungin työllisyyspalveluista.