Hyppää pääsisältöön

Etsi

SOS-Lapsikylän ja Varkauden kaupungin kysely: Lähes seitsemän kymmenestä suosittelisi Varkautta kotikaupungiksi

Last modified: 
2.2.2018 08.19

SOS-Lapsikylän ja Varkauden kaupungin kysely: Lähes seitsemän kymmenestä suosittelisi Varkautta kotikaupungiksi

Varkauden kaupungin kanssa yhteistä kehitystyötä tekevä lastensuojelujärjestö SOS-Lapsikylä on tutkinut varkautelaisten lapsiperheiden koettua hyvinvointia vuosina 2016 ja 2017. Kysely on tarkoitus tehdä vuosittain myös jatkossa.

Kyselyissä kartoitettiin muun muassa perheiden hyvinvointia heikentäviä tekijöitä. Eniten mainintoja molempina tutkimusvuosina saivat taloudellinen tilanne, työllisyystilanne, riittämätön tuki ja vähäiset harrastusmahdollisuudet. Myös kiire, julkisten kiinteistöjen sisäilmaongelmat, terveyspalvelut ja erityislapsi kuormittivat osaa vastanneista perheistä.

Omatyöntekijää ei vielä tunneta

Viime vuonna Varkaudessa käynnistettiin pilotti, jossa jokaiselle varkautelaiselle lapsiperheelle nimettiin peruspalveluista oma työntekijä. Jos perheessä on varhaiskasvatusikäinen lapsi, on omatyöntekijä neuvolan terveydenhoitaja, kouluikäisille lapsille omatyöntekijä on koulun terveydenhoitaja.

”Vain kolmannes varkautelaisista lapsiperheistä tiesi heille nimetyn omatyöntekijän. Kuten kaikki uusi, myös tämä toimintamalli vaatii jatkossa entistä enemmän markkinointia ja viestintää, jotta perheet tietävät kenen puoleen voivat elämäntilannettaan askarruttavissa kysymyksissä kääntyä”, sanoo kehittäjäkonsultti Miia Lahtela SOS-Lapsikylästä.

Varkaus kasvattaa suosiotaan

Perheillä oli tutkimuksessa mahdollisuus antaa Varkaudelle myös suositteluindeksi. Indeksillä (1-10) mitattiin sitä, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat tuttavilleen Varkautta lapsiperheiden kotikaupungiksi.

”Vuonna 2016 suositteluindeksi oli 6,4 ja vuonna 2017 se oli jo 6,8. Varkaudesta on vuodessa tullut hieman edellisvuotta suositeltavampi lapsiperheiden kotikaupunki. Suunta on oikea ja antaa heikon signaalin siitä, että Varkaudessa tehdään oikeita tekoja”, summaa Lahtela.

Varkautelaiset antoivat myös arvokkaita kehitysideoita. Perheet toivoivat muun muassa nuorisolle lisää toimintaa, vapaa-ajanvietto- ja lähiliikuntapaikkoja, uusia harrastusmahdollisuuksia, enemmän erityistä tukea kouluihin sekä lapsiperheille suunnattuja tapahtumia.

SOS-Lapsikylä ja Varkauden kaupunki jatkavat hyvin alkanutta yhteistyötä lapsi- ja perhepalveluiden parantamiseksi.

Lisätietoja:
kehittäjäkonsultti Miia Lahtela, SOS-Lapsikylä p. 040 738 3753, miia.lahtela@sos-lapsikyla.fi