Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä

Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä

Viimeksi muokattu: 
25.5.2018 09.02
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös Varkauden kaupungin toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

 

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen

  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys

  • avoimen informoinnin lisääminen.

     

Varkauden kaupungilla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Varkauden kaupungin tietosuojatyöstä on kerrottu enemmän täällä.

Tietosuojavastaavana toimivat Sanna Kaskivirta (terveystoimi), Pia Keränen (sosiaalitoimi) sekä Marja Kosunen (muut toimialat)