Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut – liikenneympäristön ongelmakohteiden parantamistoimet ja liikennekasvatus keskiössä

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut – liikenneympäristön ongelmakohteiden parantamistoimet ja liikennekasvatus keskiössä

Viimeksi muokattu: 
29.5.2018 10.57
Pohjois-Savon ELY-keskus ja alueen viisi kuntaa, Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki sekä Varkaus ovat yhteistyössä laatineet Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelmassa asetettuihin liikenneturvallisuustavoitteisiin pääseminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja monipuolisia toimia valittuihin painopistealueisiin.

Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä

Liikenneturvallisuudelle asetettavien tavoitteiden ja niistä johdettavien toimenpiteiden lähtökohtana on valtakunnallinen liikenneturvallisuuden nollavisio. Keski-Savon liikenneturvallisuustilanne on kehittynyt 2010-luvulla myönteisesti, mutta valtakunnallista kehitystä ja aiemmin asetettuja seudullisia tavoitteita hitaammin. Liikenneonnettomuuksien ja turvallisuusongelmien taustalla on liikenneympäristön lisäksi ajoneuvosta ja kulkijasta johtuvia tekijöitä. Liikenneympäristössä on edelleen runsaasti turvattomia kohtia, erityisesti liittymä- ja suojatiejärjestelyissä sekä jalankulku- ja pyörätieyhteyksissä. Taajamien ulkopuolella korostuvat yksittäisonnettomuudet.

Liikenneympäristön parantaminen ja liikenneturvallisuustyö painopistealueina

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on kohdistettu valittuihin painopistealueisiin, jotka liittyvät liikenneturvallisuustyön rakenteiden tehostamiseen, liikennekasvatukseen painottaen nuorisoa, riskinoton vähentämiseen, ajonopeuksien saamiseen turvalliselle tasolle, riskiliittymien ja onnettomuuskasaumien poistamiseen, jalankulun ja pyöräilyn väylien laadun parantamiseen sekä viisaan liikkumisen edistämiseen. Suunnitelman toteuttamisen edistämisvastuu jakautuu toimenpiteen luonteesta riippuen lähinnä kuntasektorille ja ELY-keskukselle, mutta myös Liikenneturvalla ja poliisilla sekä muilla sidosryhmillä on tärkeä rooli suunnitelman toteutuksessa.

Liikenneympäristön turvallisuutta parantavissa toimenpiteissä on keskitytty ongelmallisimpiin ja onnettomuusherkimpiin kohteisiin. Pääpaino on pienehköissä ja kustannustehokkaissa toimenpiteissä, kuten jalankulun ja pyöräilyn olosuhteissa tietä ylitettäessä, liittymien parantamistoimissa ja ajonopeuksien hillinnässä keskusta-alueilla. Erityisesti suunnitelmassa esitetyt nopeusrajoitustoimet, ajoratamaalaukset, liikennemerkkimuutokset ja muut pienet toimet pyritään toteuttamaan jo parin vuoden kuluessa.

Kuntatason liikenneturvallisuustyö on aktivoitunut 2010-luvulla, mutta se vaatii lisää strategista painoarvoa ja täydennyksiä hallintokunnittain nykyisiin toimintamalleihin. Nyt laaditun liikenne­turvallisuus­suunnitelman edistämisessä on kunnan liikenneturvallisuusryhmällä keskeinen rooli.

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma on raportoitu kuntien internetsivuilla. Sieltä löytyvät suunnitelman taustat ja sisältö, nykytila-analyysit, tavoitteet ja painopisteet sekä liikenne­ympäristön ja liikenneturvallisuustyön kehittämissuunnitelmat.

Varkauden kaupungin suunnitelman pääset näkemään tästä.