Varkaus on kiinnostunut asiakkaiden kokemuksista osana palvelujen kehittämistä

Varkaus on kiinnostunut asiakkaiden kokemuksista osana palvelujen kehittämistä

Viimeksi muokattu: 
7.6.2018 12.28
Varkauden kaupungin Sosiaali-ja terveyspalveluissa kokeiltiin Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen laatimaa asiakaspalautemittaria maalis-toukokuussa, kahden kuukauden ajan. Palaute mahdollistaa palvelun asiakaslähtöisen kehittämisen.

THL:n kehittämästä mittarista on tavoitteena tulla valtakunnallinen ja se on Varkauden lisäksi käytössä jo muutamassa muussa Suomen kunnassa, esimerkiksi Eksoten alueella. 

Varkaudessa mittaria pilotoitiin lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa, äitiys- ja lastenneuvolassa, lasten- ja nuortenkeskus Nikulassa sekä aikuissosiaalityössä ja vammaispalvelussa. Palaute palveluista oli kaiken kaikkiaan erittäin hyvää, asiakkaat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja kohtaamiinsa ammattilaisiin. Asiakkaiden mielestä henkilökunta oli osaavaa, ammattitaitoista, ystävällistä ja kiinnostunut asiakkaan tilanteesta. Palvelut koettiin hyödyllisiksi ja asiakkaan yksityisyyttä kunnioitettiin lähes poikkeuksetta jokaisessa palautteessa. Huonoimmat arvosanat ja pisteet asiakkaat antoivat palveluiden tilojen toimivuudesta ja viihtyvyydestä. Mittarin lopussa asiakkailta pyydettiin kokonaisarvio palvelusta ja parhaan kokonaisarvosanan tässä yhteydessä saivat lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu. 

THL:n valmiin mittarin lisäksi Varkaus halusi asiakkailtaan avointa palautetta, ja myös siihen oli laaditussa lomakkeessa mahdollisuus. Asiakkaat antoivatkin hyviä kehittämisideoita ja ajatuksia palveluiden kehittämiseen ja nämä palautteet on toimitettu esimiehille ja henkilöstölle palvelun kehittämistä varten.

Palautteen kerääminen saa jatkoa

Asiakaspalautteen kerääminen oli sekä asiakkaiden, kaupungin sosiaali - ja terveysjohdon että henkilöstön mielestä tarpeellista ja sille toivottiin jatkoa. Asiakaspalautetta nyt pilotoidulla THL:n mittarilla tullaankin keräämään jatkossa kaksi kertaa vuodessa, syksyllä loka-marraskuussa ja keväällä huhti -toukokuussa. 

Varkauden kaupunki kiittää kaikkia palautteen antaneita asiakkaita ja toivottaa aurinkoista kesää.

 

Lisätietoja antaa: 

Johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Qvintus, kristiina.qvintus@varkaus.fi, p.040 542 9836 Johtava sosiaalityöntekijä Sari Itkonen, sari.itkonen@varkaus.fi, p.040 519 0101