Kirsti Murtomäki Varkauden kaupungin työhyvinvointiasiantuntijaksi

Kirsti Murtomäki Varkauden kaupungin työhyvinvointiasiantuntijaksi

Viimeksi muokattu: 
19.9.2018 13.44

Varkauden kaupungin työhyvinvointiasiantuntijaksi 1.1.2019 alkaen on valittu psykiatrinen sairaanhoitaja Kirsti Murtomäki Varkaudesta. Varalle valittiin restonomi YAMK Mari Miettinen Pieksämäeltä. Tehtävää haki alun perin 26 asiantuntijaa ympäri Suomen.

Murtomäki on parhaillaan virkavapaalla Varkauden sairaalan psykiatrian osaston osastonhoitajan tehtävästä ja toimii kaupungin sisäisen työhyvinvointiprojektin projektipäällikkönä. Projekti päättyy 31.12.2018.

Työhyvinvointiasiantuntija tulee toimimaan kaupungin konsernipalvelujen alaisessa henkilöstöpalvelujen yksikössä. Toistaiseksi voimassa olevaan toimeen tulee liittymään lakisääteinen työsuojelupäällikön tehtävä.

Varkauden uudessa kaupunkistrategiassa korostetaan tuloksellisen henkilöstöpolitiikan merkitystä kaupungin tulevaisuuden menestystekijänä. Työhyvinvointiasiantuntijalla on strategiatyössä keskeinen rooli.

Hänen tehtävänään on ennen kaikkea tukea, neuvoa ja opastaa esimiehiä heidän päivittäisessä työssään ja arkisessa johtamisessaan, jotta esimiehet osaisivat huolehtia henkilöstönsä työkyvystä yhä paremmin.  

Työhyvinvointiasiantuntijan tehtäviin kuuluu kehittää myös johdon, työterveyshuollon, työsuojelun ym. työhyvinvoinnin asiantuntijoiden keskinäistä yhteistyötä.

Työn tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia. Hyvinvoivat, työssään jaksavat ja siitä innostuneet työntekijät palvelevat myös kuntalaisia ja asiakkaita paremmin.