VARKAUTELAISET TYYTYVÄISIÄ TERVEYSKESKUKSEN PALVELUNLAATUUN

VARKAUTELAISET TYYTYVÄISIÄ TERVEYSKESKUKSEN PALVELUNLAATUUN

Viimeksi muokattu: 
12.10.2018 09.51

Terveyskeskuksessa on palvelunlaatua mittaavia HAPPYorNOT laitteita, jolla voi helposti ja nopeasti jättää saamastaan palvelusta palautetta. Mittausten mukaan varkautelaiset ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palvelun laatuun. Palautteita annettiin syyskuussa kaiken kaikkiaan 1955 kpl ja positiivista palautetta annettiin peräti 95 %.

Hienoa, tästä on meidän hyvä jatkaa!