VARKAUTELAISET TYYTYVÄISIÄ TERVEYSKESKUKSEN PALVELUNLAATUUN

Last modified: 
12.10.2018 09.51

VARKAUTELAISET TYYTYVÄISIÄ TERVEYSKESKUKSEN PALVELUNLAATUUN

Terveyskeskuksessa on palvelunlaatua mittaavia HAPPYorNOT laitteita, jolla voi helposti ja nopeasti jättää saamastaan palvelusta palautetta. Mittausten mukaan varkautelaiset ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palvelun laatuun. Palautteita annettiin syyskuussa kaiken kaikkiaan 1955 kpl ja positiivista palautetta annettiin peräti 95 %.

Hienoa, tästä on meidän hyvä jatkaa!