Varkauden kaupungin Asukkaiden Warkaus – kansalaistoiminnan ohjelma hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2018

Last modified: 
10.12.2018 17.22

Varkauden kaupungin Asukkaiden Warkaus – kansalaistoiminnan ohjelma hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2018

Kaupunginvaltuuston 10.12.2018 hyväksymä kansalaistoiminnan ohjelma sisältää ehdotuksia asukkaiden ja järjestöjen kaupunkiyhteistyön uusista muodoista. Ohjelmaan on kuvattu useita osallisuuden toimintamalleja, jotta mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua.

Varkauden kansalaistoiminnanohjelma tarjoaa käytännönläheisiä ja vuorovaikutteisia toimintatapoja niin asukkaille, kävijöille, päättäjille kuin kaupungin henkilöstöllekin uudenlaisiin kohtaamisiin ja yhteistyöhön. Ohjelmassa on oma osuus järjestöjen ja kaupunkiyhteistyön muodoista. Kun yhteisiä asioista käydään läpi yhdessä, lisääntyy tietoisuus ja ymmärrys kaikilla.

Kansalaistoiminnan ohjelma löytyy tästä.

 

Kohti entistä vahvempaa yhteistyötä ja avointa hallintoa

Varkauden kaupungin kansalaistoiminnanohjelman pohjana oleva Varkauden maaseutuohjelma ja Osallistu oikeesti! -Idealeiri marras-joulukuun vaiheessa 2017 nostivat esiin asukkaiden ja kaupungin välisen yhteistyön lisäämisen. Toiveeseen on vastattu tänään valtuuston hyväksymällä kansalaistoiminnan ohjelmalla sekä 3.12. perustetulla Warkautelaiset ry:llä.

Kansalaistoiminnan ohjelmaan on pilotoitu useita eri osallisuusmenetelmiä, jotka on kuvattu tarkemmin Osallisuuskanavien tietokorteissa. Kumppanuuspöydät ja erilaiset raadit ovat hyviä avoimen hallinnon työkaluja, kun avoimessa valmistelussa valmistelijoiltakin odotetaan asioiden avaamista riittävän ajoissa.