Huume- ja päihdeillassa kokoonnuttiin tärkeän asian äärelle

Last modified: 
25.1.2019 10.43

Huume- ja päihdeillassa kokoonnuttiin tärkeän asian äärelle

Perusopetuksen huoltajille suunnattu Huume- ja päihdeilta pidettiin tiistaina 22.1. Warkaus-salissa. Tilaisuus keräsi paikalle noin 180 henkilöä. 

Varkauden kaupungin psykososiaalisten palveluiden palvelualuepäällikkö Riitta Mentula-Hyvärinen piti tilaisuuden avauspuheenvuoron. Mentula-Hyvärinen poimi esimerkkejä kouluterveyskyselyn 2017 tuloksista. Esimerkiksi neljäs ja viidesluokkalaisista 14 % oli kyselyssä vastannut, että tunsi lapsia ja nuoria joille oli tarjottu huumeita tai joille itselleen oli tarjottu huumeita. Varkaudessa huumeita oli helppo hankkia kahdeksas ja yhdeksäsluokkalaisten mielestä jopa 40 %:n mielestä.  

Mentula-Hyvärinen kertoi, että syksyllä lastensuojelussa ja päihdepalveluissa havahduttiin siihen, että alaikäisten nuorten huumekokeilut ja lääkkeiden väärinkäyttö lisääntyivät. Myös kannabismyönteisyys lisääntyi nuorten keskuudessa. Tilanteeseen päätettiin tuolloin puuttua lastensuojelusta, mielenterveys- ja päihdepalveluista, lasten ja nuortenkeskus Nikulasta, perusterveydenhuollosta, perusopetuksesta, poliisista, nuorisotoimesta ja seurakunnasta kootulla ryhmällä. Yhdessä pohdittiin millä keinoilla tuetaan nuorten terveydellistä hyvinvointia Varkaudessa, ehkäistään nuorten päihteiden käyttöä ja puututaan päihteiden käyttöön? Ennaltaehkäisevinä keinoina nousi esille kokemusasiantuntijan käyttäminen, lisäksi harkittiin nuorten parissa työskentelevien työaikojen muuttamista paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi sekä yhteisten pelisääntöjen lisäämistä. Asioiden työstämistä jatketaan edelleen huume- ja päihdeillan kokemusten ja palautteen pohjalta.

Ylikonstaapeli Toni Reinikainen Itä-Suomen poliisista painotti puheenvuorossaan alaikäisten kotiintuloaikoja ja rajoja. Reinikaisen mukaan tärkeintä on aikuisen läsnäolo ja välittäminen.

Tilaisuudessa kuultiin myös huoltajan kokemuksia oman lapsen huumeiden käytöstä. Miten kaikki alkoi ja millaisia häpeän ja syyllisyyden tunteita tilanne aiheutti vanhemmille. Huoltajan mielestä on tärkeää, että on joku taho jonka kanssa asiaa voi käydä läpi ja keskustella ettei jää yksin omien tunteidensa kanssa.

Tilaisuuden juontajina toimivat Waltterin koulun oppilaat Sini Suhonen ja Viivi Kauppinen.

Saadun palautteen perusteella tilaisuus koettiin tärkeänä ja samanlainen tilaisuus toivottiin järjestettävän joka vuosi.  Huoltajan puheenvuoro tavallisen perheen näkökulmasta koettiin herättävänä. Toimintojen ja tukimuotojen esittely aulassa pidettiin myös hyvänä. Illassa mukana olivat Varkauden kaupungin aikuissosiaalityö, oppilashuolto, perhepalvelut, nuorisopalvelut ja Ohjaamo, Perhetukikoti Kinnula, ja Savonkoti, Poliisi, seurakunta, Irti huumeista ry ja MLL. 

Tästä linkistä voi katsoa lisätietoa tapahtumasta. Sivulla on  huumeisiin ja päihteisiin liittyviä etukäteen lähetettyjä kysymyksiä ja asiantuntijoiden vastauksia.  Kysymyksiä on mahdollista lähettää vielä suununtaihin 27.1. asti. Sivulle on koottu myös videomateriaalia illasta.