Osaaminen tutkintoja tärkeämpää

Last modified: 
28.1.2019 19.33

Osaaminen tutkintoja tärkeämpää

Valtuustokokouksen 28.1.2019 alussa Pohjois-Savon liiton aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen, Savonian toimitusjohtaja Mervi Vidgren, Sakky:n koulutuspäällikkö Hannele Auvinen, Navitas Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Jouko Laitinen ja Waio:n hallituksen puheenjohtaja Ilja Danilov alustivat aiheesta ”Koulutus Varkauden seudun elinvoiman edistäjänä”. Yhteisenä huomiona oppilaitosten edustajat sekä yritysten terveisiä välittävä Jouko Laitinen painottivat, että yritykset pitävät käytännön osaamista tutkintoja tärkeämpänä.

Pohjois-Savon liiton aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen kertoi 18 maakunnan yritykselle tehdystä kyselystä, jonka mukaan 60 % ilmoitti vuoden kuluttua tarvitsevansa teknisen korkeakoulutuksen täydennyskoulutusta. Neljän vuoden kuluttua kysytyistä yrityksistä 30 % oli ilmoittanut tarvitsevansa lisää DI-tutkinnon suorittaneita ja 18 % nykyisten työntekijöiden DI-tutkintoja.

 

Savonian toimitusjohtaja Mervi Vidgren kertoi puheenvuoronsa alussa, että valtakunnallisista tilastoista, että vuonna 2018 aloitti yhteensä 120 varkautelaista ammattikorkeakouluopintonsa, joista Savoniassa 45.  Toiseksi eniten varkautelaistaustaisia opiskelijoita aloitti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (22 hlöä) ja kolmanneksi eniten Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (14 hlöä).

Vuosina 2015 ja 2016 valmistuneista kaikista ammattikorkeakouluista tutkinnon suorittaneista työllistyi Varkauden seutukuntaan 62 henkilöä. Mikkelistä valmistuneita työllistyi Varkauteen 22 ja Diakoni-ammattikorkeakoulusta 15 henkilöä. 66 % tutkinnon suorittaneista työllistyi omaan maakuntaan.

Energiatekniikan koulutusohjelmaan ensisijaisia hakijoita oli 815. Savonialle heistä haki 65, Jyväskylään 80 ja Vaasaan 61.

 – Insinööreille suunnattu kansainvälisen myyntiosaamisen koulutus alkaa Savonia-ammattikorkeakoulussa syksyllä 2019. Lisäksi nostan esiin korkeakoulun diplomikoulutuksena tarjottavan koodarikoulutuksen, johon voi hakeutua myös ilman aiempaa korkeakoulukoulutusta. YAMK energiatekniikan koulutus englannin kielisenä alkaa 2020, kertoo Mervi Vidgren Savonialta.

 

Savon ammattiopiston koulutuspäällikkö Hannele Auvinen kertoi, että yhteishaussa vuonna 2019 on toisen asteen ammattiopiskeluun Varkaudessa 227 aloituspaikkaa ja lukioon 96. Waltterin koulussa on tänä vuonna hieman alle 200 yhdeksäsluokkalaista, 419 yhdeksäsluokkalaista koko Varkauden talousalueella.

 – Ammatillisen koulutuksen reformia eletty vuosi, vuoden 2018 alusta lähtien. Reformi on tuonut tullessaan uusia mahdollisuuksia työelämässä oppimiseen, mm. entistä vahvempaa yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Opiskelijoiden ohjaus on onnistunut erittäin hyvin yritysten kanssa, kertoo Anneli Auvinen Sakkylta.

 – Myös Sakkylla puhutaan laaja-alaisemmasta osaamisen hankkimisesta, eli osaaminen ratkaisee ja aiempaa koulutusta tai harrastuneisuutta voidaan hyödyntää entistä enemmän. Osaamista tunnistetaan myös yhteistyössä yrityselämän kanssa, summaa Anneli ja muistuttaa, että – toisen asteen perustutkinto antaa kelpoisuuden jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

 

Navitas yrityspalveluiden toimitusjohtaja Jouko Laitinen omassa puheenvuorossaan välitti terveisiä varkautelaisesta yrityskentästä. Yritykset peräänkuuluttavat vastauksia entistä monipuolisempiin ja laajempiin koulutustarpeisiinsa.  – Yritysten toimintatavat ja teknologiamuutokset asettavat uusia ja monipuolisempia tarpeita koulutustarjonnalle. Ei pidä tuudittautua myöskään pelkästään paikallisuuteen, yrityksemme toimivat myös kansainvälisesti, muistuttaa Jouko.

Osaamisen lisääminen ei ole enää vain oppilaitosten tehtävä. Joukon mukaan voisi puhua ekosysteemistä, jota rakennetaan yhdessä

 – Mikroyrityksissä tarvitaan eniten tietoa oppilaitosten koulutusmahdollisuuksista. Isot yritykset ovat sitä tietoa jo oppineet hakemaan. Myös uusia ratkaisuja työelämän ja opiskelijoiden yhteen saattamiseen toivotaan yrityksissä, summaa Jouko yritysten toiveita.

 – Vaikka energiatekniikan keskittymä olemmekin, kaipaavat varkautelaiset yritykset myös kansainvälisen kaupan ja taloushallinnon osaamista, Jouko muistuttaa.

Yritykset toivovat enemmän yhteistyötä yritysten, oppilaitosten henkilöstön ja opiskelijoiden kesken. Opiskelijat jalkautuvat yrityksiin, mutta toiveena olisi vahvempi yhteistyö myös opettajien kanssa.

 

Varkauden maineen ja imagon tulee kiinnostaa nuoria

Yritykset lähettivät valtuustolle pohdittavaksi kysymyksen, kuinka nuoret saadaan hakemaan ja työllistymään Varkauden seudulle. Koulutuksen ja kaupungin vetovoimaisuutta nuorten silmissä sekä monipuolisempaa koulutusta peräänkuuluttaa myös WAIO ry:n puheenjohtaja Ilja Danilov omassa puheenvuorossaan.

 – Opiskelumahdollisuudet Varkaudessa ovat hyvin suppeat ja ammattikoululinjoja suljetaan jatkuvasti, kiteyttää Ilja opiskelijoiden tuntoja. Kampusalueella kumisee tyhjyyttä, kun päivälinjana alueella on ainoastaan energiatekniikan AMK.  – Valtaosa, lähes kaikki nuoret lähtevät lukion/ammattikoulun jälkeen muualle opiskelemaan, koska Varkaudessa ei ole muuta tarjottavaa kuin energiatekniikan amk-opinnot, kertoo Ilja.

Nuorten mukaan tytöille ei ole riittävästi jatkomahdollisuuksia esim. lukion jälkeen, sillä vain harva kiinnostuu energiatekniikasta.

Myös WAIO:n kokemusten mukaan, varkautelaiset yritykset tarvitsevat myös paljon muiden alojen osaajia, joita ei Varkaudesta tällä hetkellä valmistu.

 – Varkaudessa ei juurikaan näy opiskelijoita katukuvassa, harmittelevat opiskelijat Iljan mukaan.

Opiskelijat toivovatkin opiskelumahdollisuuksien kehittämistä mm. uusina mahdollisina AMK-linjoina, myös ympäristökuntien nuorille olisi tarjota opiskelumahdollisuuksia Varkaudessa. Opiskelijakatukuvaa ja opiskelijoiden tarvitsemia palveluita (julkiset palvelut, vuokra-asunnot, lähikaupat) sekä nykyisten opiskelijoiden hyvinvointiin tulisi heidän mukaansa kiinnittää entistä enemmän huomiota.

 

Oppilaitosmarkkinoinnin yhteydessä opiskelijat sekä WAIO:lta että Sakkylta lähtevät kiertämään lähipaikkakuntia markkinoiden Varkauden opiskelumahdollisuuksia sekä kaupunkia.
 

 – Hyvää yhteistyötä tehdään ja kaikilla on selkeästi yhteinen tarve saada osaava työvoimaa Varkauteen! Kiitos oppilaitoksille hyvässä hengessä tehtävästä yhteistyöstä, kiittelee vielä Navitas yrityspalveluiden Jouko Laitinen.

 

Yhteishaut vuonna 2019

Korkeakoulut 20.3.−3.4.2019 (suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset)

Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus 19.2.–12.3.2019