Varkautelaiset kuudesluokkalaiset Savonian rehtorina ja kaupunginjohtajana

Last modified: 
1.2.2019 10.47

Varkautelaiset kuudesluokkalaiset Savonian rehtorina ja kaupunginjohtajana

Luttilan, Puurtilan ja Repokankaan 6.-luokkalaiset pyörittivät päivän ajan yhteiskuntaa Kuopion Yrityskylässä. Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus, jossa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille tarjotaan myönteisiä kokemuksia työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta.

Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii vastuullisena kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yrityskylätoiminta perustuu opetussuunnitelmaan.

 – Päivä oli kaikkinensa oikein onnistunut ja oppilaat saivat moninaista näkemystä ja kokemusta, kuinka tämä yhteiskuntaa pyörii, kertoo kuudesluokkalaisten kanssa Yrityskylässä ollut 6. luokan opettaja Tiina-Riitta Immonen.

Kuopion seudun joukkoliikenteen eli Vilkun toimitusjohtajana Jesse ja liikennesuunnittelija Aleksi tutustuivat sähköbussien toimintaan ja vuokrasivat potkulautoja yritysten ja yksityishenkilöiden käyttöön. Savonian rehtorina Ilkka puolestaan mm. vuokrasi oppilaitoksen tiloja yritysten käyttöön.

Päivän ruokailun järjestivät Kahvila Malmbergin iloiset kuudesluokkalaiset työntekijät. Hymyä riitti kiireestä huolimatta. K-kauppiaana Eveliina pääsi sopimaan mm. työterveyshuoltoa kauppansa työntekijöille.

Digiaika ja sähköinen asiointi ei vielä ole Yrityskylämaailmaa saavuttanut, sillä pankissa kävi melkoinen kuhina, kun yritykset kävivät maksamassa laskujaan ja jokainen työntekijä eri yrityksistä kävi hakemassa palkkansa.

 

Yrityskylä koostuu neljästä kokonaisuudesta

  1. Yrityskylä kouluttaa opettajat oppimiskokonaisuuteen
  2. Opettaja käy oppimateriaalin läpi oppilaiden kanssa ennen Yrityskylään saapumista
  3. Oppilaat osallistuvat toimintaan Yrityskylässä
  4. Koulussa käydään läpi opittua

Yrityskylän oppimateriaaliin kuuluu työkirja, jossa avataan mm. verotuksen saloja, brutto- ja nettopalkan eroja, työntekijänä ja työnantajana toimimista sekä yhteiskunnan toimintaa ja sen avaintehtäviä.
– Verotusasiat tuntuvat hiukan monimutkaisilta, mutta päivä itse Yrityskylässä oli kiva, kiteyttää eräs kuudesluokkalainen tuntojaan Yrityskylästä.

Katso kuvia päivästä.