Hyvinvointia varkautelaisille - hyvinvointirahan haku käynnissä 20.3.2019 saakka

Last modified: 
25.3.2019 18.20

Hyvinvointia varkautelaisille - hyvinvointirahan haku käynnissä 20.3.2019 saakka

Kaupunkistrategian tavoitteena on, että varkautelaiset voivat hyvin. Tavoitteeseen pääsemistä tuetaan hyvinvointirahalla, johon talousarviossa 2019 on varattu 30 000 €. Ideoita hyvinvointia tukevista uusista ideoista odotetaan kuntalaisilta.

Teemat ovat hyvinvointikertomuksen mukaiset:

  • aktiivisuutta päiviin
  • yhteisöllisyys
  • yhdessä tekeminen sekä iloa ympäristöstä.

Hyvinvointirahaa voi hakea esimerkiksi kortteli- tai kaupunginosatoiminnan aktivoimiseen, viherympäristön tai kulttuurin hyödyntämiseen hyvinvoinnin edistämisessä. Rahaa on suotavaa hakea yhdessä kumppaneiden kanssa. Suunnitellun toiminnan tulee olla maksutonta ja avointa.

Uskomme, että sinua kiinnostaa Varkauden kehittäminen entistä viihtyisämmäksi ja että varkautelaisten hyvinvointi vahvistuu.  Hyvinvointirahan hakeminen on päättynyt 25.3.2019.

Lisätietoja antaa hyvinvointikoordinaattori Marja-Liisa Honkanen p. 044 444 2268.

Hyvinvointiryhmä käsittelee hakemukset ja kysyy päätöksentekovaiheessa kuntalaisten mielipidettä rahan käyttämiseen ”loppukilpailuun” päässeiden kesken. Päätöksen tekee kaupunginhallitus. Rahat tulee käyttää vuoden 2019 aikana ja siihen tarkoitukseen mihin ne on myönnetty.

Hyvinvointirahan käytössä noudatetaan Kuntalain 22 § mukaista osallistavan budjetoinnin toimintatapaa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahamäärän käytöstä. Osallistavassa budjetoinnissa on kyse talouden, demokratian ja käytännön tekemisen yhdistämisestä. Ensimmäisen kerran osallistavaa budjetointia käytettiin 2018.