Uusi yksityistielaki mahdollistaa tiekuntien tienpidon kehittämisen -Valtakunnalliset koulutustapahtumat kymmenellä paikkakunnalla vuonna 2019

Last modified: 
5.3.2019 15.05

Uusi yksityistielaki mahdollistaa tiekuntien tienpidon kehittämisen -Valtakunnalliset koulutustapahtumat kymmenellä paikkakunnalla vuonna 2019

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019 ja uudessa laissa on tukeuduttu paljolti olemassa oleviin, vanhassa laissa määriteltyihin toimintamalleihin, mutta se tuo mukanaan myös paljon uusia käytäntöjä, mahdollisuuksia ja vapauksia. Yksityistiet ovat nimensä mukaisesti yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityistiet ovat arviolta noin kahden miljoonan suomalaisen asia, joten uuden yksityistielain merkittävyyttä ja vaikuttavuutta ei voida väheksyä. Yksityisteitä arvioidaan olevan Suomessa noin 360 000 km, näiden lisäksi on myös kiinteistöjen omia teitä. Määrä on noin 70% Suomen tiestöstä.

Yksityisteiden periaatteet säilyvät tulevaisuudessakin ennallaan eli tiekunnan osakkuus perustuu maanomistukseen ja kustannukset jaetaan tiestä osakkaille saatavan hyödyn mukaisesti. Hyvin hoidettu tiekunta voikin jatkaa toimintaansa lähes entiseen tapaansa. Uuden yksityistielain tavoitteena on antaa edellytykset mm. yksityistieverkon kehittämiselle ja ylläpidolle nykyisissä olosuhteissa huomioiden muun muassa kaupungistumisen ja maaseudun ikärakenteen muutokset sekä toisaalta luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeet.  Jotta uuden lain mahdollisuudet tehokkaampaan tiekunnan hallinnointiin ja yksityisteiden tienpitoon kyetään täysimääräisesti hyödyntämään, vaatii se tiekuntien edustajien kouluttamista.

Tapio Oy ja Laatutie Oy järjestävät yhdessä Varkauden kaupungin kanssa tiekuntien toimielimille tarkoitetun koulutustilaisuuden 9.4.2019 Varkauden kaupungintalon valtuustosalissa klo 8.30 – 15.00.  Tilaisuudessa lisätään yksityisteiden osakkaiden tietämystä uudesta yksityistielaista ja sen vaikutuksista tiekuntien hallintoon. Lisäksi tiekunnat saavat tietoa perusparannushankkeiden toteutuksesta ja rahoituksista. Tilaisuuteen kutsutaan alueen yksityistiekuntien edustajat ja tilaisuus on avoin myös muille yksityistieasioista kiinnostuneille ja ne ovat osallistujille ilmaisia. Rahoitus koulutukseen on saatu Liikenne- ja viestintäministeriöltä.

Ilmoittautumiset 1.4.2019 mennessä; sähköposti nina.kemppinen@varkaus.fi tai puhelin 040 515 7336. Omakustanteinen lounas mahdollisuus kaupungintalolla, johon sitovat ilmoittautumiset edellä mainituin tavoin.

Lisätietoja
Kati Kontinen, Tapio Oy. Puh. 050 5917456,  kati.kontinen@tapio.fi
Olli Miettinen, Laatutie Oy. Puh.0400 898090, olli.miettinen@laatutie.fi
Ilmoittautumiset 1.4.2019 mennessä, Puh. 040 515 7336, nina.kemppinen@varkaus.fi