Sosionomi (AMK) -koulutus alkaa monimuoto-opiskeluna Varkaudessa

Last modified: 
25.10.2019 15.03

Sosionomi (AMK) -koulutus alkaa monimuoto-opiskeluna Varkaudessa

Kuopion sosionomi (AMK) -tutkinto-opiskelun rinnalla alkaa tammikuussa 2020 Varkaudessa polkuopiskeluryhmä. Polkuopiskelun tavoitteena on sosionomin AMK-tutkinto. Koulutus on monimuoto-opiskelua, jossa Kuopion ja Varkauden ryhmien lähiopiskelupäivät ovat yhteisiä ja toteutuvat etäyhteydellä.

Savonian sosionomikoulutus antaa työelämän tarpeisiin vastaavan osaamisen. Valmistuttuasi toimit mm. lasten, nuorten ja perheiden kanssa ja tuet heitä muuttuvissa elämäntilanteissa sekä erilaisissa arjen haasteissa. Osaat myös uudistaa hyvinvointipalveluja ja kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin.


Tavoitteet
Polkuopinnoissa suoritetaan sosionomin opetussuunnitelman 1. vuoden opinnot (60 op) tutkinto-opiskelijaryhmän mukana. Sen jälkeen voi jatkaa opintoja samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijana.


Toteutus
Monimuoto-opiskelussa itsenäinen ja verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Opiskelu vaatii tavoitteellista otetta, se on täyspäiväistä ja edellyttää sitoutumista aikatauluihin. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja ja oppimisympäristöjä, joten opiskelun aloittavalla on oltava oma
kannettava tietokone.
Opiskelu alkaa tammikuussa 2020. Keväällä 2020 on viisi lähiopiskeluviikkoa, ja niillä on kolme lähiopiskelupäivää. Lisäksi on muutamia Zoom-etäyhteyspäiviä.


Opintomaksu
Ensimmäisen vuoden osalta vuosimaksu on 250 € ja se antaa 12 kuukauden (60 op) avoimen amk:n opiskeluoikeuden. Lisäksi joissakin opintojaksoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut). Tutkinto-opiskelija-oikeuden saatuaan, maksua ei ole.


Lisätietoja
Polkuopinnot avautuvat ilmoittautumista varten syksyllä 2019 Savonian koulutuskaleteriin 
Seuraa Savonian nettisivuja!


Lisätietoja koulutusvastuupäällikkö Maritta Pitkänen, maritta.pitkanen@savonia.fi