Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat valmistuneet

Last modified: 
12.4.2019 12.47

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat valmistuneet

Marras-joulukuussa THL:n ja kuntien yhteistyönä toteutetun äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakaspalautekyselyn tulokset ovat valmistuneet. Varkaudessa vastaajat olivat tyytyväisempiä lähes kaikkiin saamiinsa palveluihin kuin koko maassa keskimäärin.

Kyselyyn osallistui 60 prosenttia kunnista, ja vastauksia saatiin noin 4400. Vastauksien määrä on selvästi pienempi kuin edeltävissä kyselyissä, mikä saattaa johtua siitä, että neuvoloissa elettiin kyselyn ajankohtana erittäin kiireistä aikaa mm. influenssarokotteiden takia.

Perheiden antamat arviot neuvolapalveluista ovat melko samansuuntaisia eri neuvoloiden, eri alueiden ja eri tutkimusvuosien välillä. Koko Suomessa perheiden antama kokonaisarvio neuvolapalveluista on ollut 4,6 kaikkina kolmena tutkimusvuonna 2014, 2016 ja 2018. Vastaukset pyydettiin numeroarvosanoina yhdestä viiteen niin, että paras arvosana on 5.

Varkauden neuvoloiden asiakkaat olivat tyytyväisimpiä tiedonsaantiin palvelusta ja palvelun hyödyllisyyteen, palvelun luottamuksellisuuteen, päätöksentekoon osallistumiseen, palvelun toteutumiseen kohtuullisessa ajassa, kohteluun, henkilökunnan ajan riittävyyteen terveydenhoitajan vastaanotolla ja palvelun saamiseen omalla äidinkielellä.

Kehitettävää koettiin olevan tiloissa, raskaudenajan seurannassa terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla, lapsen kehityksen tukemisessa ja seurannassa sekä tiedon ja tuen tarkoituksenmukaisuudessa lääkärin vastaanotolla. Lisäksi kehitettävää koettiin olevan vuorovaikutuksessa lääkärin ja lapsen välillä, henkilökunnan tavoitettavuudessa ja sähköisessä asioinnissa. Näissäkin asioissa oli tapahtunut myönteistä muutosta edelliseen, vuonna 2016 toteutettuun, kyselyyn nähden.

Joroisten neuvoloiden asiakkaat olivat tyytyväisimpiä kohteluun, päätöksentekoon osallistumiseen, palvelun hyödyllisyyteen ja luottamuksellisuuteen, raskauden seurantaan terveydenhoitajan vastaanotolla, henkilökunnan ajan riittävyyteen terveydenhoitajan vastaanotolla sekä palvelun saamiseen omalla äidinkielellä.

Kehitettävää koettiin olevan tiedonsaannista palvelusta, henkilökunnan tavoitettavuudessa, sähköisessä asioinnissa, yhteydensaannin helppoudessa ja tiloissa. Lisäksi kehitettävää koettiin olevan raskauden seurannassa lääkärin vastaanotolla, lapsen kehityksen tukemisessa ja seurannassa lääkärin vastaanotolla sekä tiedon ja tuen tarkoituksenmukaisuudesta lääkärin vastaanotolla.

 Vastausten keskiarvot kunnittain ja neuvoloittain