Kortteeri-koulutukset Varkaudessa: Kaupunkimuotoilu 29.4., Yhteisöllisyys ja verkostot 6.5.

Last modified: 
15.4.2019 12.10

Kortteeri-koulutukset Varkaudessa: Kaupunkimuotoilu 29.4., Yhteisöllisyys ja verkostot 6.5.

Tule kehittämään elävää kaupunkitilaa ja verkostoitumaan Vanhan Varkauden toimijoiden kanssa. Koulutus vie kohti parempaa kaupunkia ja aktiivista, notkeaa yhteistyötä. Se tarjoaa uusia ideoita ja avauksia, käytännön työkaluja, monialaisia keskusteluja ja vertaisoppimista.

Kortteeri-hankkeen koulutus kokoaa yhteen Varkauden kaupunkikehittäjät, yrittäjät, yhdistykset ja luovan alan toimijat. Koulutusten työpajaosioissa keskitytään Vanhan Varkauden kehittämiseen sen julkisen tilan, toimintojen, yhteisön ja verkostojen näkökulmasta.


Koulutuksen ohjelma ja koulutuspaikat:
29.4. Kaupunkimuotoilukoulutus klo 14-18, Keskuskonttori, Taipaleentie 15
Luento: Kaupunkimuotoilu ja placemaking,  Työpajaosuus: Vanhan Varkauden kehittäminen
Kouluttaja: Päivi Raivio

6.5. Yhteisöllisyys ja verkostot -koulutus, klo 14-18, Vanha Postitalo, Wahlinkatu 8
Luento: Yhteisöt ja verkostot, Työpajaosuus: Vanhan Varkauden tapahtumat ja aktivoiva taide
Kouluttaja: Saija Mustaniemi

Ilmoittautuminen kaupunkimuotoilukoulutukseen 26.4. ja yhteisöllisyys ja verkostot-koulutukseen 2.5. mennessä:
Hanna-Kaisa Melaranta, hanna-kaisa.melaranta@varkaus.fi, 040 734 6240

Kortteeri-hanke tuottaa Varkaudessa kaksi pilottiprojektia koulutusten teemoista avoimella haulla. Suosittelemme koulutuksia pilottiprojektien toteuttamisesta kiinnostuneille. Haku aukeaa kevään aikana.

Kaupunkimuotoilukoulutuksissa pureudutaan kaupunkimuotoiluajatteluun sen käytäntöön ja sovelluksiin kiinnostavien case-esimerkkien kautta. Koulutuksessa esitellään kaupunkimuotoilun osa-alueita, kokeilupohjaisia projekteja ja niiden tuloksia. Koulutus keskittyy erityisesti placemaking-ajatteluun eli miten kaupunkitilaan liittyviä ideoita toteutetaan yhteisölähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti ilman hitaita ja kalliita hankkeita. Koulutuksessa käsitellään julkista tilaa monesta eri näkökulmasta: julkisen tilan aktivoiminen, osallisuus, merkitys, sidosryhmät ja kaupunkimuotoilun keinot ja strategiat.
Koulutuskokonaisuuteen kuuluu luentojen lisäksi työpajaosio, joissa työstetään monialaisissa ryhmissä osallistujien työssä ilmeneviä haasteita ja konkreettisia kohteita. Koulutuksessa kohdetta analysoidaan, hahmotellaan siihen yhteinen visio ja laaditaan toteutuskelpoisia ideoita.

Kenelle? Osallistujille koulutus tarjoaa uutta monipuolisesti näkökulmaa, työvälineitä ja inspiraatiota julkisen tilan ja kaupunkikehittämisen saralla. Koulutus sopii erityisesti kaupunkikehittäjille (esim. kaupunkisuunnittelu-, tekninen toimi, kiinteistökehittäjät) ja kaikille, joilla on kytkös julkiseen tilaan, osallisuuteen tai esimerkiksi tyhjiin tiloihin.
Kouluttajana toimii julkisen tilan taiteeseen ja kaupunkimuotoiluun erikoistunut muotoilija Päivi Raivio (TaM). Päivi on toiminut alalla kymmenen vuotta erilaisissa suunnittelu-, kehitys- ja kouluttamistehtävissä. Päivillä on laaja kokemus julkishallinnon projekteista, yhteiskehittämisestä ja osallisuusmetodeista, monialaisesta työskentelystä sekä projektien käytännön työstä kentällä, ihmisten ja yhteisöjen parissa. Päivi luotsaa RaivioBumann-suunnittelutoimistoa, jonka asiakkaisiin kuuluvat mm. Helsingin Kaupunginmuseo, Lähiöprojekti, Kulttuurikeskus Vernissa ja Tuusulan kunta. RaivioBumann on kansainvälinen toimija ja kuuluu Placemaking Leadership Council-verkostoon.

Yhteisöllisyys ja verkostot -koulutuksessa käsitellään uutta, vuorovaikutteista työtä ja toimintaa. Uudenlainen toimijuus vaatii ymmärrystä osallisuudesta, viestinnästä ja herkkää korvaa muutoksille sekä hiljaisille signaaleille. Organisaatioiden ja yritysten toiminnan rajojen muuttuessa, vastuu uuden tuottamisesta, tekemisestä ja kehittämisestä siirtyy yhä enemmän yksilöille ja yhteisöille. Koulutuksessa mallinnetaan osallistuvaa, vuorovaikutteista sekä aktiivista toimijaa.  Menetelminä käytetään mm. soveltavaa palvelumuotoilua, tarinallistamista ja visualisointityökaluja.

Kenelle? Tule hakemaan eväitä yhdessä tekemiseen ja työkaluja monipuoliseen vuorovaikutukseen. Koulutus sopii erityisesti yksinyrittäjille, luovan alan toimijoille, kaupunkikehittäjille sekä yhteisöaktiiveille.
Kouluttajana toimii Satakunnan ammattikorkeakoulun projektitutkija Saija Mustaniemi. Saijalla on noin kymmenen vuoden kokemus monista yhteisö- ja soveltavan taiteen projekteista sekä kulttuurialan hanke- ja innovaatiotoiminnasta.  Mustaniemi on tuottanut useita taiteen ja hyvinvoinnin sekä teknologian yhteisiä hankkeita ja on ollut mukana kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa mm. ART360 (ESR), KOLMIO (ESR), Sosiaalinen Kampus (ESR), Ohjauskulma (ESR), sekä HYPE (ESR).


Koulutus on osa Kortteeri-hanketta, jossa kaupunkitilaa, kivijalkaympäristöjä ja -kulttuuria kehitetään taiteen ja muotoilun keinoin.  Hankkeen kotisivut: https://samkkuva.wixsite.com/kortteeri

Lisätietoja Kortteeri-hankkeesta:  
Tomi Kuusimäki, projektipäällikkö, tomi.kuusimaki@samk.fi