Sisäilmatiedote Waltterin koulun C-osasta

Last modified: 
17.4.2019 15.39

Sisäilmatiedote Waltterin koulun C-osasta

Waltterin koulun C-osan tiloissa on paikoin koettu sisäilman laatuun liitettyä oireilua. Koulun C-osan kellarikerroksen ja alimman kerroksen sisäilmaa ja rakenteita tutkittiin hiihtolomaviikon aikana. Kuntotutkimuksessa tehtiin rakenneavauksia ja materiaalinäytteenottoa sekä kattavia kosteusmittauksia.

Alapohjarakenteen ja kantavien väliseinien osalla havaittiin poikkeavia kosteuksia ja ulkoseinän eristeissä todettiin olevan paikoitellen mikrobivaurioita. Todetuilla vaurioilla on sisäilmanlaatua heikentävä vaikutus.

Välittöminä jatkotoimenpiteinä koulun sisäilman laatua parannetaan ilmanvaihdollisin säädöin paine-erojen hallitsemiseksi kiinteistössä ja ilmanpuhdistimin. Ikkuna-seinäliittymiä ryhdytään tiivistyskorjaamaan jo tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Korjaukset alkavat toukokuussa tila kerrallaan.

Terveydensuojeluviranomaisen antaman lausunnon mukaisesti käytävien osalla tilojen käyttöä ei ole tarpeen rajoittaa kevään aikana. Luokkatila 101 erillisessä siivessä ja tekstiilityönluokka alakäytävällä sisäpihan puolella poistetaan käytöstä loppulukuvuoden ajaksi.

Tekstiilityöluokka voidaan ottaa takaisin käyttöön suunnitelmien mukaisten tiivistyskorjausten valmistuttua toukokuun aikana. Luokkatilan 101 korjaussuunnitelma valmistuu muiden rakennesuunnitelmien valmistumisen yhteydessä, toukokuun puoleen väliin mennessä.

Sisäilmatutkimuksista, tuloksista ja toimienpiteistä tarkemmin alla olevassa tiedotteessa.