Kiinteistöveroselvitystyö etenee Varkaudessa

Last modified: 
10.7.2019 13.30

Kiinteistöveroselvitystyö etenee Varkaudessa

Työ kaikkien Varkaudessa olevien rakennusten määrän, todellisen koon ja käyttötarkoituksen selvittämiseksi on edennyt keskustaajaman länsi- ja pohjoispuolisten haja-asutusalueiden kautta Lapinmäen alueelle.

Kevään ja alkukesän aikana on mitattu Lehtoniemi – Käärmeniemi, Mula- ja Ruokojärvien länsipuoli, Osmajoki – moottoriurheilukeskus pohjoispuoli, Helvejärvi, Konnansalo ja Sinikonniemi alueilla.

Lapinmäen alueelta kolmehenkinen työryhmä jatkaa mittauksia Kopolanniemen ja Kurolan kautta Immolanjärven – Pukkikankaan suuntaan, eli asemakaava-alueen ja Leppävirran kunnanrajan välistä haja-asutusaluetta käydään läpi. 

Viiden vuoden aikana käydään paikan päällä katsastamassa kaikki rekistereissä olevat Varkauden noin 15 000 rakennusta. Todellisuudessa niitä voi olla enemmän, koska kaupungin ja verohallinnon rekisteritiedot eivät todennäköisesti ole ajan tasalla. Nyt kolmen kuukauden aikana kierretyillä alueilla on noin 1400 rakennusta, joista noin 300 puuttui Verohallinnon ja kaupungin rekistereistä. Noilla alueilla oli 20 purettua rakennusta, joista kiinteistöjen omistajat maksoivat edelleen kiinteistöveroa.

Kiinteistöveroselvitys perustuu kaupunginhallituksen päätökseen (4.2.2019 § 34) ja koskee kaiken tyyppisiä rakennuksia; asuintalot ja lomamökit, yritystilat ja teollisuusrakennukset niin taajamissa kuin haja-asutusalueillakin. Kiinteistöllä tarkistetaan tiedot siihen kuuluvien rakennusten määrästä, pinta-alasta ja tilavuudesta, käyttötarkoituksesta sekä käytössä olosta. Nämä kiinteistöveron perustiedot kaupunki toimittaa Verohallinnolle. Ajan tasalla olevien tietojen perusteella Verohallinto määrää kiinteistöveron. Veron määrä voi muuttua, jos tietoihin tulee muutoksia. Muutokset alkavat näkyä kiinteistöverolapuissa vuosina 2020 tai 2021 selvitystyön edetessä.

Selvitystyön päätarkoitus on saada ajan tasalle ne tiedot, joiden perusteella kiinteistövero määrätään. Otantatutkimuksen perusteella Varkauden kaupunki on arvioinut, että kiinteistöveron tuotto kaupungille kasvaa selvityksen ansiosta 400 000 euroa / vuosi.

Työryhmän tulosta paikalle ilmoitetaan ennakkoon kiinteistön omistajalle / haltijalle postilaatikkoon jätettävällä ilmoituksella muutama päivä ennen käyntiä. Myös käynnin jälkeen jätetään ilmoitus.

Jos rakennusalaa on enemmän kuin Verohallinnon nykyisten rekisteritietojen perusteella kuuluisi olla, tai jos esimerkiksi omakoti- tai kerrostalon kylmälle ullakolle on remontoitu asuinhuoneita, kiinteistövero voi nousta.

Joissain tapauksissa vero voi laskea. Esimerkiksi jos jokin verohallinnon rekisteritiedoissa yhä näkyvä rakennus onkin purettu tai poistettu käytöstä. Kiinteistöjen omistajat eivät välttämättä ole hoksanneet ilmoittaa kaikkia tietoja verottajalle.

Nykyään Verohallinto saa tiedot rakennuksista samaan aikaan kuin kunta tai kaupunki. Eri aikoina rakentamisesta on ollut voimassa erilaisia säädöksiä ja eri kunnissa paikalliset säädökset ovat voineet olla erilaisia. Joskus rakentamiseen on vaadittu lupa, joskus ei. Lisäksi kunnilla ja valtiolla on ollut manuaaliset rekisterit ja kuntaliitosten yhteydessä useamman kunnan aineistojen harmonisointi on vaikeaa.

Varkauden kaupungin nettisivuilta löytyy oma sivu kiinteistöveroselvitykselle.