Varkauden ja Joroisten sosiaalipalvelut perustavat asiakasraadin palveluiden kehittämistä varten.

Last modified: 
11.9.2019 15.24

Varkauden ja Joroisten sosiaalipalvelut perustavat asiakasraadin palveluiden kehittämistä varten.

Torstaina 12.9. järjestetään Varkauden ja Joroisten sosiaalityön asiakasilta Varkauden kaupungin Olohuoneella, kauppakatu 13:ssa klo 16.00 – 17.30.

Varkauden ja Joroisten kunta haluaa panostaa asiakaslähtöiseen palvelukulttuuriin. Tämän tahtotilan myötä kuntien sosiaalipalvelut perustavat kaksi asiakasraatia, joista toivotaan saavan asiakasnäkökulmaa sosiaalipalveluiden järjestämistä, toteutumista ja osallisuutta koskien. Varkauden kaupungin Olohuoneella järjestetään asiaa koskeva tapaaminen, jossa on paikalla edustettuna aikuissosiaalityön, vammaispalveluiden sekä perhepalveluiden henkilökuntaa.

-Haluamme edistää asiakkaiden osallisuutta palvelujen suunnittelussa. Asiakkaita varten näitä palveluita toteutetaan, joten he ovat avainasemassa, kun mietimme palveluiden tarvetta ja kehitystä. Linjaa Varkauden kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Qvintus.

Asiakasraadit muodostetaan lapsiperhesosiaalityön ja lastensuojelun, sekä aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden osalta. Raatilaiset antavat palautetta, tekevät ehdotuksia ja ideoivat uutta yhdessä sosiaalityössä työskentelevien ammattilaisten kanssa. Raadit kokoontuvat kolme kertaa marraskuun 2019 ja toukokuun 2020 välillä. Ensimmäiset kokoontumiset ovat 5. ja 6.11.2019.
Kumpaankin raatiin valitaan satunnaisotannalla 10 jäsentä ilmoittautuneiden joukosta.

Tilaisuudessa on maksuton lapsenhoitopalvelu ja kahvitarjoilu.

Asiakasraatiin voit ilmoittautua mukaan myös tästä linkistä.

Lisätietoja:
johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Qvintus, p. 040 542 9836
palvelualuepäällikkö Riitta Mentula-Hyvärinen, p. 040 580 5210
johtava sosiaalityöntekijä Sari Itkonen, p. 040 519 0104
johtava sosiaalityöntekijä Anne Hartikainen, p. 040 829 3660