Lastenkulttuurikeskus Verso sai uudet tilat kaupungin kirjastolta

Last modified: 
25.9.2019 09.28

Lastenkulttuurikeskus Verso sai uudet tilat kaupungin kirjastolta

Lastenkulttuurikeskus Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verso toimi aiemmin Varkaudessa kuvataidekoululla.

Oven takaa kuuluu iloinen puheensorina. Lastenkulttuurikeskus Verson uuden toimiston eteisessä vieraat otetaan vastaan saippuakuplin ja arjen tomut pyyhitään pois, ennen sisäänpääsyä. Innokas toimistokoira Tarmo, joka vierailee tarkastajan roolissa muutamana päivänä viikossa, tervehtii huolella jokaisen saapujan. Tunnelma on lämmin ja iloinen hyvästä syystä.
 

Vieraita otetaan vastaan Verson uusiin tiloihin.
 –”Rauhallista työympäristöä on toivottu jo pitkään ja nämä, kaupungin kirjaston alakerran tilat, sopivat meille täydellisesti. Käytännön toimintamme näkyvin osa tapahtuu tietysti siellä, missä lapsetkin ovat, mutta suunnittelua ja muita arjen perusasioita varten tarvitaan perinteistä toimistotilaa.” Kertoo lastenkulttuurikoordinaattori Terhi Siippainen.

Ajoitus tilojen saamiselle on muutenkin mainio, sillä syksy on Verson toiminnassa vilkasta aikaa. Monenlaiset yhteistyökuviot ja hankkeet, kuten LAKU-hanke, pitävät kiireisenä. LAKU-hankkeessa lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta kulttuuripalveluihin edistetään Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkunnissa Etelä- ja Pohjois-Savossa rakentamalla yhteistyömalli kulttuurisen osallisuuden huomioimiseksi osana sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita. LAKU-lähete-toimintamallissa esim. neuvoloiden tai koulujen terveydenhoitajat voivat antaa perheelle lähetteen, jolla ohjataan kulttuuripalveluiden pariin.Verson hallinnoimaa LAKU-lähete -hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Verson tuottajat.
Verson tuottajat ja toimistokoira Tarmo.Verson rahoitus tulee muiltakin osin pääasiassa erilaisten hankkeiden kautta, mikä tuo omat haasteensa toimintaan.
–”Jos rahoituksesta pystyttäisiin sopimaan pidemmäksi aikaa ja rahoitusta olisi riittävästi, olisi jatkuvaa toimintaa helpompi suunnitella.” Siippainen lähettää terveisensä ministeriöön.
Paikkalispäättäjiä hän haluaa kiittää siitä, että viimein on ymmärretty Verson toiminnan tärkeys, mutta paljon olisi vielä tehtävää kulttuurin saralla.
–”Kaupungissa pitää olla oma kulttuuritoimi, jota kautta voitaisiin oikeasti panostaa osallistavaan kulttuuritoimintaan.” Siippainen lisää.


Voit tutustua Verson toimintaan myös heidän nettisivuillaan osoitteessa: versoverkko.fi