Varkaus palkittiin ansiokkaasta osallisuuden edistämisestä

Last modified: 
7.11.2019 13.04

Varkaus palkittiin ansiokkaasta osallisuuden edistämisestä

THL myönsi Varkaudelle kunniamaininnan ansiokkaasta työstä asukkaiden osallisuuden edistämisessä. Asukkaiden Warkaus –kansalaistoiminnan ohjelma sai kiitosta selkeästä ulkoasustaan ja osallisuutta käytäntöön vievistä selkeistä toimenpiteistä.

Kunniamaininta myönnettiin kunnille, joilla oli innovatiivisia tapoja vahvistaa asukkaiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Muut palkitut kunnat olivat Vaasa ja Mikkeli.

Valinta tehtiin TEAviisarin vuoden 2019 kuntajohdon tiedonkeruun perusteella. Tiedonkeruussa tarkastellaan erityisesti kuntajohdon roolia ja merkitystä kunnan kaikkia toimialoja koskevassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.

Valinnassa käytiin läpi 74 kunnan osallisuuteen liittyvät ohjelmat tai vastaavat asiakirjat.

Palkinto myönnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin päivässä 7.11.2019.

Osallisuuden edistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä tapoja, joilla asukkaat voivat osallistua kunnan tai kaupungin toiminnan kehittämiseen. 

Monet kunnat ovat viime vuosina lisänneet asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. Perinteisten palautekyselyjen rinnalle on tullut asukasraateja ja yhteiskehittämisen menetelmiä ja joissakin kunnissa asukkaat voivat osallistua jopa talouspäätöksiin osallistuvan budjetoinnin avulla.

 

Ei pelkkää ylätason puhetta

Varkaudessa päämääräksi on asetettu asukaslähtöinen kaupunki, Asukkaiden Warkaus. Kansalaistoiminnan ohjelma on myönteinen ja haastaa toimiin. Ohjelma ei jää ylätason puheeksi, vaan menee käytäntöön asti. Esimerkiksi osallisuuden keinot on koottu yhteen ja niistä on tehty helppolukuiset tietokortit.

– Kansalaistoiminnan ohjelmamme keskiössä ovat tietokortit, jotka ovat työkaluksi niin kaupungin henkilöstölle kuin päättäjille ja asukkaillekin! Kansalaistoiminnan ohjelmamme on suunniteltu koko Varkautta silmällä pitäen, sanoo Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari.

– Kansalaistoiminnan ohjelman teossa on vahvasti mukana olleet asukkaat ja järjestötyön ohjausryhmä.  Sen valmistelussa toteutettiin erilaisia asukastilaisuuksia sekä järjestöpäiviä, yhtenä suurimpana mainittakoon Osallistu oikeesti! –Idealeiri marras-joulukuussa 2017, kertoo markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kaisu Tolvanen.  – Suuri kiitos myös Vuokko Jaakkolalle, joka tuolloin osallisuuskoordinaattorinamme teki valtavan työn Asukkaiden Warkauden eteen.

Varkauden kaupungin Kansalaistoiminnan ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2018.

 

Tällä viikolla julkistettiin koko Suomen kuntajohdolta kerätyt tiedot hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamisesta. Tiedot toimitti 273 kuntaa, eli 93 prosenttia Manner-Suomen kunnista.

Uutinen 7 faktaa kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä 4.11.2019

 


Lisätietoja:

Asukkaiden Warkaus, kansalaistoiminnan ohjelma (2018–2021)

Varkauden kaupungin osallisuuskanavat ja tietokortit

Lisätietoa osallisuuden edistämisestä löytyy THL:n verkkosivuilta
 

Tilaisuutta voi seurata YouTubessa tämän linkin kautta.

Varkauden kaupunki
kaupunginjohtaja Hannu Tsupari, p. 040 512 8260, hannu.tsupari@varkaus.fi
markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kaisu Tolvanen, p. 044 444 2516, kaisu.tolvanen@varkaus.fi 

THL
johtava asiantuntija Timo Ståhl, p. 029 524 7128. timo.stahl@thl.fi

Varkaus palkittiin THLn hytepäivässä
THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari Terveyden ja hyvinvoinnin päivässä 2019.