Postilakon vaikutukset

Postilakon vaikutukset

Viimeksi muokattu: 
30.1.2020 10.51
Maanantaina 11.11. alkanut Postilakko tarkoittaa kirjepostissa mahdollisesti jopa viikkojen viivettä.

Tiedonantojen, otteiden ja päätösten tms. lähettäminen

Kuntaliiton suosituksen mukaisesti tiedonantojen, otteiden ja päätösten tms. määräaikojen laskemiseen vaikuttavien asiakirjojen lähettämisessä noudatetaan seuraavia linjauksia:

  1. joko selvitetään vastaanottajan alueen jakelun lakkopäivät ja ajoitetaan lähettäminen niin, ettei muutoksenhakuajan alkamisesta synny epäselvyyttä
  2. tai käytetään vaihtoehtoisia tiedoksiantotapoja (esim. saantitodistusmenettely tai sähköinen tiedoksianto, silloin kun se lain mukaan on mahdollista).

On kuitenkin huomioitava, että määräajan laskemisessa postilakko huomioidaan ylivoimaisena esteenä. Tämä vaikuttaa määräajan tosiasialliseen pituuteen yksittäistapauksissa.
 

Laskut

Kaupungin laskuttamat e-laskut/verkkolaskut lähtevät asiakkaille normaalisti, mutta paperilaskut eivät välity asiakkaille. Niihin on pyydetty Sarastiaa muuttamaan keskitetysti 30 pv:n maksuaika.

Lisäksi kaupungille paperina tuleva laskuaineisto seisoo, mutta sähköisenä Skannauskeskukseen tulleet laskut välittyvät Rondo-kiertoon.

Edellä mainittu vaikuttaa kaikkien toimialojen laskuihin.

 

Terveydenhuollon erityiskysymyksiä

  1. Epikriisejä ei lähetetä postin lakon aikana kuin pakottavissa tarpeissa. Epikriisitiedot löytyvät omakannasta pienen viiveen kuluessa.
  2. Ajanvarausten osalta huomioidaan kohta 1 eli mikäli mahdollista ja varausaika on pitkällä, niin voidaan käyttää kirjettä.

Varmempaa on kuitenkin hoitaa tässä tilanteessa asiakkaiden ajanvarauksen soittamalla.

 

Huomiotavaa kaikkien asioiden kohdalla

Kaiken kaikkiaan on huomioitava, että postin kulun viivästysten on epäilty kestävän viikkoja.                          

 

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Toni Leppänen, p. 044 444 2400