Varkaus palkitaan Ihmeiden tekijänä sekä Innostavista ja Innovatiivisista teoistaan

Varkaus palkitaan Ihmeiden tekijänä sekä Innostavista ja Innovatiivisista teoistaan

Viimeksi muokattu: 
20.11.2019 17.43
KT Kuntatyönantajat, Kunteko 2020 – kehittämisohjelma, on palkinnut Varkauden kaupungin Tekoja tiskiin –kampanjan kolmessa kilpailukategoriassa: Ihmeiden tekijänä sekä Innostavista ja Innovatiivisista teoista! Kampanjaan osallistui 2019 huikeat 203 uutta kunnallista kehittämistekoa.

KunTeko 2020 on kunta- ja maakunta-alan työelämän tuottavuutta, tuloksellisuutta ja laatua edistävä kehittämisohjelma.

Yksi Kuntekon keskeisistä tavoitteista on ollut tuoda kuntakentällä tehtävää kehittämistyötä näkyväksi. Tekojen tori on alusta, jonne tällaisia kuntatyössä tehtyjä isoja ja pieniä kehittämistekoja on kerätty. Tavoitteena on ollut, että kunta-alalla tapahtuva työelämän kehittäminen ja hyvä työ näkyvät kaikille. Samalla se toimii loistavana ideapankkina, jota kuka tahansa voi hyödyntää oman kehittämistyön inspiraationa. Tekojen Torilla on tällä hetkellä 566 tekoa.

IHMEIDEN TEKIJÄ

Ihmeiden tekijöinä palkitaan kuntaorganisaatioita, jotka ovat ennakkoluulottomasti, henkilöstölähtöisesti ja tuloksellisesti kehittäneet toimintaansa. Varkauden kaupunki on valittu palkinnon saajaksi Ihmeiden tekijät –sarjan 200 arvioitavana olleen kehittämisteon joukosta.

– Kaikki Tekojen torille ilmoitetut kehittämisteot ovat olleet kovin erilaisia, mutta Varkauden osalta menestymiseen vaikutti se, miten teot oli kuvattu, miten ne vaikuttavat kunnan arjessa ja mitä tuloksia on saatu. Varkauden teot ovat uusia ja innostavia, kertoo KunTeko 2020 –kehittämisohjelman ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

Muita Ihmeiden tekijöitä ovat Asikkalan kunta, Hausjärven kunta, Kontiolahden kunta, Jämsän kaupunki ja Limingan kunta.

 

Lisätietoa:
henkilöstöjohtaja Nina Holopainen, p. 040 723 9776

 

INNOSTAVAT TEOT

Varkauden kaupunki palkitaan Innostavat teot -sarjassa Wiksut -kehittäjämessuista sekä Lapsiperheiden varhaisen tuen kokonaisvaltaisesta muutoksesta.

 

Wiksut –kehittäjämessut

Kiky-aika otettiin käyttöön työnkehittämiseen, ja päättäjille, esimiehille sekä yhteistyötahoille Wiksut –kehittäjämessuilla tuotiin tehty kehitystyö näkyväksi. Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta loistavasta kehitystyöstämme ja saada päättäjät, esimiehet, yhteistyötahot sekä myös kehittäjät verkostoitumaan ja löytämään yhteistyömahdollisuuksia kehitysteoissa ja tekemään uusia kehitysideoita.

Katso koostevideo messuilta tästä linkistä.

 

Lisätietoa:

hallintojohtaja Toni Leppänen, p. 044 444 2400


Kokonaisvaltaisella muutoksella varhaista tukea lapsiperheille

Varkauden kaupunki ja SOS-Lapsikylä ovat tehneet yhteistä kehittämistyötä vuodesta 2015 alkaen.

Kehittämistyön tavoitteena on ollut lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen, hyvinvointierojen kaventaminen sekä kuntatalouden näkökulmasta kalliiden korjaavien kustannusten kasvun pysäyttäminen. 

Palvelujärjestelmää on vuosien aikana uudistettu siten, että perheille on rakennettu useita eri tuen ja palveluiden piiriin ohjautumisen kanavia heidän omissa elinympäristöissään, jolloin palvelua ei tarvitse lähteä hakemaan mistään. Kaupungissa on otettu käyttöön erilaisia sähköisiä kanavia; ammattilaiset jalkautuvat neuvolaan, päiväkodeille, suun terveydenhuoltoon sekä erilaisiin kohtaamispaikkoihin. Myös kolmannen sektorin auttajia on otettu osaksi perheiden tukiverkostoa entistä tehokkaammin.

 

Lisätietoa:
resurssikoordinaattori Tiina Mikkonen-Reponen, p. 044 444 2242

 

INNOVATIIVISET TEOT

Varkauden kaupunki palkitaan myös Innovatiiviset teot –sarjassa Lasten ja nuorten kulttuurilähetteestä eli LaKu-lähetteestä. LaKu-lähete on velvoittamaton, mutta kannustava lähete kulttuurin pariin. Tarkoituksena on kehittää kunnallisten toimijoiden tarjotinta kattavammaksi myös kulttuuripalvelujen suhteen ja ennen kaikkea auttaa lapsia ja nuoria, joiden hyvinvointia kulttuuritoimintaan osallistuminen voi edistää.

 

Lisätietoja:

Lastenkulttuurikoordinaattori Terhi Siippainen, p. 044 743 6409