Tervetuloa esiopetukseen!

Last modified: 
5.2.2020 07.51

Tervetuloa esiopetukseen!

Esiopetusta järjestävissä yksiköissä ovat avoimet ovet MAANANTAINA 10.2.2020 klo 16.00 -17.30. Esiopetusta järjestetään oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna päiväkodeissa tai kouluissa. Haku esiopetukseen tapahtuu viikolla 7 (10.-14.2.2020).

Esiopetus kestää yleensä yhden lukuvuoden, ja sitä annetaan vähintään 700 tuntia, viitenä päivänä viikossa ja neljä tuntia päivässä. Opetuksessa käytettävät oppimateriaalit ja välineet, sekä tarvittava oppilashuolto ovat maksuttomia. Lapsille tarjotaan jokaisena esiopetuspäivänä maksuton ateria. Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus käyttää esiopetusta täydentäviä varhaiskasvatuspalveluja. 

Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti perusopetuksen työ-ja loma-aikoja. Lapsen esiopetuspaikan valinnassa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan lapsen tuleva koulu. 

Huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Osallistumisen tulee olla säännöllistä ja muista kuin sairaspoissaoloista tehdään kirjallinen anomus.

Turvalliseen ja hyvään alkuun kuuluvat tutustumiskäynnit, aloituskeskustelut ja vanhempainillat. Esiopetusyksiköt tarjoavat mahdollisuuden tutustua esiopetuspaikkaan ja -ryhmään jo ennen esiopetuksen alkua. Esiopetusta järjestävissä yksiköissä ovat avoimet ovet MAANANTAINA 10.2.2020 klo 16.00-17.30. Repokankaan koulun esiopetukseen tutustuminen ajanvarauksella puh: 040 531 9329. 

Esiopetukseen haetaan viikolla 7. Hakulomakkeet tulevat postissa kotiin edellisellä viikolla.

*Uutiseen päivitetty oikea hakuaika 10.-14.2.2020