Varkauden kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ja perusopetuksen IP toiminnan maksujen perimättä jättäminen

Varkauden kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ja perusopetuksen IP toiminnan maksujen perimättä jättäminen

Viimeksi muokattu: 
1.4.2020 10.53
HUOM! Päivitetty 1.4.2020. Hallitus on kehottanut huoltajia hoitamaan lapsensa kotona koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Varkauden kaupungissa varhaiskasvatuksen, leikkitoiminnan sekä iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen hyvitystä jatketaan tällä päätöksellä 14.4.-13.5.2020 ajalta niille huoltajille, joiden lapset hoidetaan kotona.

Asiakasmaksuhyvitys koskee vain yhtäjaksoista poissaoloa edellä mainitulta ajalta. Huoltajien tulee ilmoittaa kirjallisesti hoitopaikkaan lapsensa poissaolosta 9.4.2020 mennessä. Yksittäisiä poissaolopäiviä ei hyvitetä. Poissaoloilmoitus voi olla vapaamuotoinen, kunhan siinä näkyy lapsen koko nimi, hoitopaikka, poissaoloaika (mistä alkaa ja milloin loppuu) ja huoltajan nimi. Jos poikkeustila jatkuu, asiakasmaksua voidaan hyvittää edelleen, mutta enimmillään toukokuun 2020 loppuun saakka. Tästä ohjeistetaan perheitä myöhemmin. 

Iltapäivätoiminnassa ei ajalla 1.4.2020—30.5.2020 noudateta säädettyä kahden kuukuden irtisanomisaikaa. 

 

Varkauden kaupunki