Varkauden kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ja perusopetuksen IP toiminnan maksujen perimättä jättäminen

Last modified: 
25.3.2020 12.06

Varkauden kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ja perusopetuksen IP toiminnan maksujen perimättä jättäminen

Hallitus on kehottanut hoitamaan lapsensa kotona korona viruksen leviämisen estämiseksi. Varkauden kaupunki on päättänyt, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja leikkitoiminnan maksut hyvitetään 1.4.-13.4.20 ajalta niille huoltajille, joiden lapset hoidetaan kotona.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuhyvitys koskee vain yhtäjaksoista poissaoloa ajalla 1.4.-13.4.2020. Yksittäisiä poissaolopäiviä ei siis hyvitetä.

Huoltajien tulee ilmoittaa kirjallisesti hoitopaikkaan lapsensa poissa olosta, edellä mainitun ajan osalta, viimeistään tiistaina 31.3.2020 klo 15 mennessä. Jos poikkeustila jatkuu, asiakasmaksua voidaan hyvittää edelleen, mutta enimmillään toukokuun 2020 loppuun saakka. Tästä ohjeistetaan perheitä myöhemmin.

Sama päätös, eli asiakasmaksujen perimättä jättäminen, koskee myös perusopetuksen IP toiminnan maksuja ajalla 1.4.-13.4.2020. Jos poikkeustila jatkuu, IP toiminnan maksua voidaan hyvittää edelleen, mutta enimmillään toukokuun 2020 loppuun saakka. Myös tästä ohjeistaan perheitä myöhemmin.

Iltapäivätoiminnassa ei ajalla 1.4.2020-30.5.2020 noudateta säädettyä kahden kuukauden irtisanomisaikaa.

Tilannetta tarkistetaan uudelleen valtioneuvoston tilannearvioita vastaavaksi 13.4.2020 mennessä.

 

Varkauden kaupunki