Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet puretaan 14.5.2020 alkaen

Last modified: 
30.4.2020 10.46

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet puretaan 14.5.2020 alkaen

Maan hallitus on neuvotteluissaan päättänyt, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet puretaan 14.5.2020 alkaen. Tällöin varhaiskasvatuksessa lapset voivat tulla normaalisti päivähoitoon ja esi- ja perusopetus järjestetään ainoastaan lähiopetuksena. Etäopetus loppuu kokonaan.

Ylimääräisiä fyysisiä kontakteja pyritään välttämään ja ruokailujärjestelyihin sekä hygieniaan kiinnitetään erityisen paljon huomiota. Kevätjuhlia ei tänä keväänä järjestetä.

Mikäli huoltaja haluaa perustellusta syystä ottaa lapsensa pois koulusta loppukevään aikana, tulee hänen tehdä tästä anomus 1-5 päivän mittaisista poissaoloista luokanopettajalle/luokanohjaajalle ja pidemmistä poissaoloista koulun rehtorille keskiviikkoon 6.5.2020 mennessä. Tämä tieto tarvitaan opetuksen toteuttamista varten. Oppilaiden tai heidän läheistensä, jotka kuuluvat riskiryhmään, tulee hankkia todistus terveydenhuollosta mahdollista kotiin jäämistä varten. 

Ruokarahan maksaminen perheille, joiden esiopetuksessa ja perusopetuksessa olevat lapset eivät osallistu perustellusta syystä lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen päättyy 13.5.2020.

Myös varhaiskasvatuksessa toivotaan, että huoltajat ilmoittavat päivähoitoon, kuinka he tulevat kevään aikana päivähoitoa tarvitsemaan. Varhaiskasvatuksen, leikkitoiminnan sekä iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen hyvitys päättyy 13.5.2020. Tämän jälkeen maksuja ei enää hyvitetä niille huoltajille, joiden lapset hoidetaan kotona.  

Ensi viikon aikana asiasta tiedotetaan lisää, kun saamme täsmällisempää ohjeistusta valtion viranomaisilta.