Osallisuusviikkoa vietetään 7.9.-13.9.2020

Viimeksi muokattu: 
21.8.2020 15.28

Osallisuusviikkoa vietetään 7.9.-13.9.2020

Varkauden kaupungin useat yksiköt, Perheentalo että Lastenkulttuurikeskus Verso osallistuvat Lastensuojelunkeskusliiton ja Perheet Keskiöön-hankkeen hallinnoimaan Osallisuusviikkoon viikolla 37.

Viikon aikana vanhempia kohdataan näissä palveluissa ja samalla vanhemmilla on mahdollisuus vastata kyselyyn, jolla kerätään tietoa perheiden tarpeista ja toiveista. Kyselyn ohella keskustelut vanhempien kanssa ovat keskeisessä osassa, sillä osallisuuden kokemus välittyy aidolla kiinnostuksella ja kuuntelemisella. Aineisto tuottaa tietoa alueen lapsiperheiden arjesta. Tätä aineistoa tullaan hyödyntämään osana Varkauden lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistä.

Osallisuusviikko on työkalu lapsiperheiden kanssa toimiville. Sen avulla lapsiperheiden vanhemmilta saadaan palautetta, uutta tietoa ja kehittämisajatuksia toiminnan kehittämiseksi. Se tukee myös erilaisten toimijoiden yhteistyötä ja sen avulla voidaan kehittää mm. Perhekeskustoimintaa. Perhekeskustoiminnan kriteereissä sanotaan, että käyttöön tulee ottaa sellaisia toimintatapoja ja malleja, joiden avulla asiakkaatkin kehittävät ja arvioivat perhekeskuksen toimintaa. Osallisuuviikko on tähän tarkoitukseen hyväksi havaittu toimintatapa.

Lisätietoja viikosta löydät tästä linkistä.