Wellness Warkaus tuottaa sujuvia palveluita ja myönteisiä kokemuksia

Wellness Warkaus tuottaa sujuvia palveluita ja myönteisiä kokemuksia

Viimeksi muokattu: 
2.11.2020 09.17
Syksyn aikana Varkauden kaupungin tukipalveluiden työntekijät ovat osallistuneet tilaisuuksiin, joissa he ovat kuulleet mitä ihmettä on Wellness Warkaus ja mitä se merkitsee heille itselleen. Korona-tilanne aiheutti sen, että laaja tukipalveluiden työntekijäjoukko jaettiin kolmeen eri tilaisuuteen. Viimeiseen kick-off –tilaisuuteen 28.10. osallistui parikymmentä huolto- ja kunnossapidon työntekijää. Tätä ennen vastaavanlaiset päivät oli järjestetty puhtaus- ja ruokapalveluiden työntekijöille.

Syksyn aikana Varkauden kaupungin tukipalveluiden työntekijät ovat osallistuneet tilaisuuksiin, joissa he ovat kuulleet mitä ihmettä on Wellness Warkaus ja mitä se merkitsee heille itselleen. Korona-tilanne aiheutti sen, että laaja tukipalveluiden työntekijäjoukko jaettiin kolmeen eri tilaisuuteen. Viimeiseen kick-off –tilaisuuteen 28.10. osallistui parikymmentä huolto- ja kunnossapidon työntekijää. Tätä ennen vastaavanlaiset päivät oli järjestetty puhtaus- ja ruokapalveluiden työntekijöille.

 

Tukea muutoksen tekijöille muutoksen keskelle

Wellness Warkaus –hanketyöläiset marssivat tilaisuuksissa estradille esittelemään loppukeväästä 2020 alkanutta toimintaa, joka tähtää Varkauden kaupungin työntekijöiden työn sujuvuuteen, digitaalisuuden tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä työssä jaksamiseen muuttuvan työympäristön pyörityksessä.

Tärkeimpänä kehittämistyön kohteena hankkeessa on kaupunkiin valmistumassa oleva terveyskampus ja sen palvelukokonaisuus. Muutoksentekijöitä ovat kaupungin johto sekä erityisesti tukipalveluiden työntekijät. Kaupungin henkilöstöjohtaja Nina Holopainen painotti syyskuun tilaisuudessa hanketyön merkitystä nimenomaan tukipalvelutyön arvostuksen kohottajana. Samoin ajatuksin kannusti työntekijöitä mukaan kehittämiseen tekninen johtaja Arto Lehtonen kolmannessa kick-offissa. Palveluiden kehittämistyöhön tullaan osallistamaan myös kuntalaisia ja muita palveluiden asiakkaita.

 

Opiskelijat auttavina käsipareina

Käytännön toimenpiteistä seuraavien reilun kahden vuoden aikana kertoivat työntekijöille palveluiden muotoilusta vastaava hankkeen projektipäällikkö Sanna Ahonen Savonia-ammattikorkeakoulusta ja esimiestyön kehittämisestä vastaava Savonian wellness-liiketoiminnan lehtori Ilkka Virolainen. Tukipalvelupäällikkö Merja Viitanen ja projektityöntekijä Tomi Tuovinen toimivat heidän työpareinaan Varkauden kaupungin puolella. Savonia-ammattikorkeakoulun wellness-tradenomiopiskelijoita on mukana kehittämistyössä ja myös heitä näkyy kentällä auttavina käsipareina.

Johdon ja esimiestyön kehittäminen on hankkeessa aloitettu alkukesällä 2020. Esimiesten kanssa käydään läpi mm. stressinhallintakeinoja, vuorovaikutusta, valmentavaa johtamista, innovatiivisen ja itseohjautuvan työskentelyn edistämistä sekä muutosjohtamista. Alkaneen syksyn aikana remmiin on astunut tätä työtä tekemään myös Savonia-amk:n tradenomiopiskelija Valtteri Moilanen.  

 

Tavoitteena sujuvat palvelut ja myönteiset kokemukset

Työyhteisökehittämisessä on lokakuussa aloittanut työohjauksen osuuden työnohjaaja Eija Antikainen Tahto ky:stä. Eijan kanssa työntekijät pohtivat tiimityötä, motivaatiota ja alaisvastuuseen liittyviä tekijöitä. Yhteistyö Eijan kanssa jatkuu ensi vuoden puolelle. Myös työyhteisökehittämisessä on mukana opiskelijoita.

Uuden terveyskampuksen tukipalveluiden kokoaminen asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi on syksyllä aloitettu palvelumuotoilun oppeja hyödyntämällä. Työtä on johtanut konsultointiyritys Balentor Oy. Projektipäällikkö Sanna Ahonen jatkaa vastaavaa työtä kaupungin päiväkotiympäristössä marraskuussa 2020 ja Käpykankaalla tulevana vuonna. Tavoitteina kaikissa kolmessa kohteessa ovat sujuvat työprosessit, jotka tulevat näkymään myös parempina asiakas- ja työntekijäkokemuksina.

 

Saa osallistua!

Wellness Warkaus viestii työn etenemisestä aktiivisesti erityisesti verkossa. Hankkeen etenemistä voi seurata verkkosivuilla osoitteessa https://www.varkaus.fi/wellness-warkaus sekä kaupungin ja hankkeen omilla some-kanavilla. Tarkoitus on nostaa tukipalveluita käytännössä varjoista valoon tuomalla sanoin ja kuvin esille mitä arkityö kentällä on. Ideoita ja tarinoita toivotaan työntekijöiltä itseltään ja niitä voi ehdottaa Varkauden kaupungin verkkomediasuunnittelija Laura Rosenbergille tai hankkeen viestintäkoordinaattori Tarja Tapaniselle. Palautetta ja ideoita ottavat mielellään vastaan myös muut hanketyöläiset, joiden kaikkien yhteystiedot löytyvät edellä mainituilta verkkosivuilta.