Lahjoitus varkautelaisen nuoren opiskeluvälineisiin on merkityksellinen joululahja

Lahjoitus varkautelaisen nuoren opiskeluvälineisiin on merkityksellinen joululahja

Viimeksi muokattu: 
8.12.2020 09.03
SOS-Lapsikylän ja Varkauden kaupungin Warustamo-yhteistyöprojektin tarkoituksena on tukea toisen asteen opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia perheen varallisuudesta riippumatta.

Valitettavan usein lapsi tai nuori yläkoulun loppupuolella toteaa, että perheen varattomuudesta johtuen hänellä ei ole mahdollisuutta hakeutua opiskelemaan häntä eniten kiinnostavaa alaa vaan hän ajautuu opiskelemaan alaa, jota perheellä on mahdollisuus rahoittaa. Muun muassa tästä syystä opiskeluihin sitoutuminen ja mahdollinen keskeyttäminen ja koulutuksen ulkopuolelle tipahtaminen ovat iso valtakunnallinen huolenaihe toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Tämä ammatillisen koulutuksen eriarvoisuus käynnisti kaupungin ammattilaiset pohtimaan keinoja tukea näiden nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia toisen asteen opintoihin.

Warustamo-projektista on luotu toimintamalli, jossa rahoitetaan toisen asteen opiskeluvälineitä ja –tarvikkeita niille nuorille, joiden kotoa opiskelua ei ole syystä tai toisesta mahdollisuutta rahoittaa.

Vastaavasti moni työnantaja pohtii, mistä saisi ammattitaitoista työvoimaa. Warustamo vastaa siten myös työnantajien tarpeisiin.

Tee #wiksuteko ja lahjoita Warustamolle!
Varkauden kaupungin yhteistyöverkostoilla on mahdollisuus lahjoittaa rahaa toisen asteen opiskelijoiden opiskeluvälineiden hankintaan SOS-Lapsikylälle. Käytännössä toivotaan, että yritykset, joihin Varkaudessa opiskelevat tulevaisuudessa voisivat työllistyä, näkisivät mahdollisuutensa rahoittaa näiden nuorten opiskeluja jo niiden alkuvaiheessa.

Yritykset lahjoittavat haluamansa summan SOS-Lapsikylälle, joka Varkauden kaupungin kehittämiskumppanuuden ansiosta osoittaa 100 % koko lahjoitetun summan Ohjaamon kautta eteenpäin tukea tarvitseville nuorille.

Nuoret puolestaan voivat hakea avustusta opiskeluihin Ohjaamon kautta. Ohjaamon tehtävänä on kartoittaa nuoren mahdollisuudet saada avustuksia ja tukea opiskeluvälineisiin ja tämän yritysten tai yksityisten lahjoittama avustus on yksi näistä mahdollisuuksista. Ohjaamossa on ammattitaitoinen henkilöstö, joka löytää jokaisen nuoren kanssa yhdessä parhaan mahdollisuuden kurottaa kohti unelmia ja haaveiden opiskelupaikkaa.

Jotta kaikilla nuorilla olisi Varkaudessa yhtäläinen mahdollisuus opiskella unelmiensa ammattia, toivomme, että kaikki halukkaat lähtisivät mukaan näihin talkoisiin ja lahjoittaisivat rahaa toisen asteen opiskelutarvikkeita varten. Lahjoitukset voi tehdä tilille FI27 2386 1800 0100 66, viitenumero 2464. Kiitos lahjastasi!

Lisätietoa: varkaus.fi/warustamo