Tule mukaan laatimaan Keski-Savon seudun ilmasto-ohjelmaa

Tule mukaan laatimaan Keski-Savon seudun ilmasto-ohjelmaa

Viimeksi muokattu: 
12.4.2021 16.28
Varkauteen ja muihin Keski-Savon kuntiin (Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki) on vuoden 2020 aikana laadittu ilmasto-ohjelmaa, joka määrittelee seudun ilmastotyön yhteiset painopisteet ja päästövähennystavoitteet. Ilmasto-ohjelma on nyt edennyt luonnosvaiheeseen ja on avoimesti kommentoitavana verkossa 12.4.–30.4. välisenä aikana.

Ilmasto-ohjelman visiossa Keski-Savosta halutaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Seudulliseen ohjelmaan on tunnistettu viisi yhteistä painopistealuetta (liikkuminen, kiertotalous, energia, maatalous ja metsät). Niiden rinnalla ohjelmassa on ilmastotoimenpiteille kaksi läpileikkaavaa teemaa (elinvoima ja kuntatalous sekä osallisuus). Positiivisen viestinnän kokonaisuus puolestaan auttaa seudullisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Seudullista ilmasto-ohjelmaa täydentävät kuntakohtaiset ilmastosuunnitelmat, joiden toimenpiteillä yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Kuntakohtaiset ohjelmat valmistuvat kevään ja kesän 2021 aikana. Keski-Savon kunnat tekevät ilmastotyötä yhdessä KESTO-hankkeen kanssa, joka toimii ajalla 2.1.2020- 31.12.2021. Hanke saa rahoitusta Pohjois-Savon liitolta (EAKR) sekä mukana olevista kunnista ja muilta toimijoilta. 

Osallistu ilmastotyöhön kommentoimalla ohjelmaluonnosta

Kuntalaisia, yrityksiä, eri organisaatioita ja muita toimijoita pyydetään osallistumaan seudun yhteiseen ilmastotyöhön kommentoimalla ohjelmaluonnosta KESTO-hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.kestosavo.fi/ilmasto-ohjelman-kommentointi/. Kaikki kommentit ovat arvokkaita; ne huomioidaan ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa sekä viestinnässä.