Kysely kuntalaisille sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöstä

Kysely kuntalaisille sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöstä

Viimeksi muokattu: 
27.4.2021 16.11
Haluamme Varkaudessa kartoittaa, miten kuntalaiset kokevat tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyön. Hyvinvointikeskus AALTO avasi ovensa Varkaudessa 22.3.2021, joten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat kuntalaisten saatavilla yhdestä paikasta.

Sosiaalihuollon palveluita ovat esimerkiksi sosiaalityö, perhetyö, sosiaaliohjaus, kotipalvelu, kotihoito, asumispalvelut ja päihde- ja mielenterveystyö. Terveyspalvelut jakaantuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.  Perusterveydenhuoltoa toteutetaan terveyskeskuksessa hoitajien ja lääkärien vastaanotoilla. Erikoissairaanhoito taas tarkoittaa erikoisalojen mukaisia tutkimuksia ja hoitoja. 

Varkauden kaupunki vastaa Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman laatu ja vaikuttavuus-työpaketista. Yhtenä keskeisenä työpaketin tavoitteena on vahvistaa monialaisuutta palvelutarpeen arvioinnissa, hoito– ja palvelusuunnitelmissa sekä palvelujen toteuttamisessa. Tähän tavoitteeseen pohjautuen lähdetään työstämään yhteiskehittämisen periaatteella monialaisen tiimityön mallia. Kehittämistyöhön osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä paikallisten sote-järjestöjen edustajia. Tavoitteena on saada mukaan myös kokemusasiantuntijoita. Yhteiskehittämisen arvopohja rakentuu osallisuuden vahvistamiseen ja asiakaslähtöisyyden huomioimiseen.

Anna palautetta Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen välisestä yhteistyöstä vastaamalla kyselyyn 9.5.2021 mennessä tästä linkistä.