Pakka toimintamalli otti askeleen eteenpäin Varkauden – Joroisten ja Leppävirran alueella

Pakka toimintamalli otti askeleen eteenpäin Varkauden – Joroisten ja Leppävirran alueella

Viimeksi muokattu: 
11.5.2021 14.36
Uusi PAKKA- toimintatapa vastaa tarpeeseen! Ehkäisevä päihdetyön perustana on lapsista ja nuorista välittävä, huolehtiva ja turvallinen kasvuympäristö kotona sekä vastuullisesti päihteiden käyttöön suhtautuva lähiyhteisö. Yhdessä sopimalla ja tekemällä lapsen ja nuoren lähiyhteisöt voivat parhaalla tavalla edistää päihteettömyyttä ja siirtää päihteiden käytön aloittamista myöhäisemmäksi. Koko kylä kasvattaa ja ”välittää” mutta kukaan aikuinen ei välitä alkoholia.

Pakka-toimintamallilla ehkäistään ja vähennetään alaikäisten päihteiden käyttöä sekä vähennetään aikuisten humalahakuista juomista

Kunnan ehkäisevä päihdetyö tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja, joita aiheutuu päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen ja yhteiskunnalle. Ehkäisevä päihdetyö perustuu lakiin ja se kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisyn. Päävastuu ehkäisevästä päihdetyöstä kuuluu kunnalle.

Ennaltaehkäisevässä työssä riittää tehtävää kaikissa ikäryhmissä. Pohjois -Savossa 28 % aikuisista käyttää alkoholia yli riskirajan ja meillä kuollaan alkoholin takia ennenaikaisesi muuta maata useammin. Kun aikuisten alkoholinkäyttö lisääntyy vaikuttaa tämä usein myös lapsiperheiden arkeen. Ainakin joka 10. lapsi asuu päihdeperheessä ja tässä tilanteessa vanhemmilla ja perheellä on tarvetta erityiseen tukeen.

Nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt. Kuitenkin kouluterveyskyselyn mukaan (2019) 8. ja 9. luokkalaisista 10 % ilmoittaa olevansa humalassa vähintään kerran kuukaudessa ja päivittäin jotakin tupakkatuotetta käyttää 11 %. Yleisesti on havaittavissa nuuskan ja myös huumeiden käytön yleistyminen. Huomioitavaa on, että 36 % Pohjois-Savolaisista alaikäisistä nuorista ilmoittaa saavansa alkoholia perhepiiristä vanhempien tai vanhemman sisaruksen hankkimana, tai nuori ottaa alkoholin kotoa ilman lupaa.

Uusi PAKKA- toimintatapa vastaa tarpeeseen

PAKKA-toimintamalli on laillisiin päihteisiin eli alkoholi- ja tupakkahaittojen sekä rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty tukitusti vaikuttava ehkäisevän päihdetyön menetelmä. PAKKA - toiminnassa kiinnitetään erityisesti huomio tilanteisiin, joissa alkoholi, tupakka ja rahapelit ovat alaikäisen saatavilla ja joissa alkoholia anniskellaan selvästi päihtyneelle.

Kunnassa päihteiden saatavuuteen vaikutetaan erilaisilla viranomaisten toimilla, joilla rajoitetaan ja säädellään päihteiden myyntiä tai anniskelua esimerkiksi ravintoloissa tai julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa. PAKKA-toiminnassa rajoittamiseen tähtääviä toimia tehdään paikallisessa yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja alkoholia myyvien ja markkinoivien mm. kauppojen, kioskien, huoltamojen sekä ravintoloiden kanssa.  Tällaisia toimia ovat mm. tiukempi ikärajavalvonta, ei myydä ja anniskella selvästi päihtyneille sekä aktivoidaan kuntalaiset mukaan vaikuttamalla juomatapoihin sekä yhteisön asenteisiin. Alkoholia voi olla käyttämättä ”ilman selityksiä”. Keinoina ovat myös paikallismedian, vanhempainiltojen sekä toistuvien viestintäkampanjoiden hyödyntämäinen. Vanhemmilla ei aina ole aina tietoa todellisesta nuorten päihdetilanteesta esim. kouluterveyskyselyn tulokset, joissa on paljon myös päihteisiin liittyvää tietoa, on tärkeä käydä kouluissa vanhempien kanssa läpi ja yhdessä miettiä tarvittavia toimia.

Näkyvää toimintaa on sovitusti jalkautuminen esim. erilasiin kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Sovitusti kauppoihin voidaan toteuttaa ostokokeita, joissa seurataan miten nuorelta näyttävä täysi-ikäinen asiakas saa ostettua kaupasta tai ravintolasta alkoholia tai tupakkatuotteita.

Päihdeasioita on tärkeä uutisoida kuntalaisille paikallismediassa ja näin lisätä kansalaiskeskustelua. Erittäin merkittävä tulos PAKKA – toiminnassa on vanhempien ja muiden kuntalaisten epävirallisen valvonnan ja sosiaalisen kontrollin tehostuminen. Kassalla voi huomauttaa kanssahenkilölle, että tämä ei kysynyt papereita nuorelta näyttävältä asiakkaalta tai antaa palautetta vastuullisesta toiminnasta. Kuntalainen voi ilmoittaa kaupan pihalla havaitusta päihteiden välittämistoiminnasta kauppaan tai nimettömänä poliisi vihjepuhelimeen.

PAKKA- toimintamalli on Pohjois-Savossa tässä hetkellä käytössä vain Kuopio-Siilinjärvi alueella, sekä Ylä-Savon alueen kunnissa sekä Joroinen- Leppävirta- Varkaus -alueella. Tavoitteena on saada PAKKA- toimintamalli koko Pohjois-Savon alueelle.

Ehkäisevä päihdetyön perustana on lapsista ja nuorista välittävä, huolehtiva ja turvallinen kasvuympäristö kotona sekä vastuullisesti päihteiden käyttöön suhtautuva lähiyhteisö. Yhdessä sopimalla ja tekemällä lapsen ja nuoren lähiyhteisöt voivat parhaalla tavalla edistää päihteettömyyttä ja siirtää päihteiden käytön aloittamista myöhäisemmäksi. Koko kylä kasvattaa ja ”välittää” mutta kukaan aikuinen ei välitä alkoholia.

Lähteet:

Pakka- toimintamalli

Pakka:

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/verkko-pakka-ehkaisevaan-paihdetyohon

 

Pakka -materiaalit:

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/verkko-pakka-ehkaisevaan-paihdetyohon/pakka-materiaaleja

 

Video

https://www.youtube.com/watch?v=zikwhgrDJYs&feature=youtu.be&list=PLV8_D7-jawHS-GSmgsKzX886WzSenP_yO

 

Ehkäisevä päihdetyö:

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo

 

Pohjois-Savon hyvinvointikertomus/tilastoja

https://drive.google.com/file/d/1uEdavChwXFBfGZdXIc5gdlYPt2Nuu9IE/view

Pohjois-Savon päihdetilannekysely

Ehkäisevä mielenterveys ja päihdetyö - HYTE (psshp.fi)

 

Lisätiedot:

Sari Markkanen, hyvinvointikoordinaattori

Varkauden kaupunki

Ahlströminkatu 6

PL 208, 78201 Varkaus.  puh. 0400 178 701

E—mail; sari.a.markkanen@varkaus.fi

 

Teija Lipsanen sosiaalityöntekijä, päihdetyön yhdyshenkilö

Joroisten sosiaalityön yksikkö

Sairaalatie 1, 79600 Joroinen. puh. 040 582 0493

E—mail; teija.lipsanen@varkaus.fi

 

Jukka Paju, nuorisotyön koordinaattori sijainen

 Nuorisotoimisto ja nuorisotilat;

 Laivurintie 22, 79100 Leppävirta. Puh; 0400 575 196

E – mail; jukka.paju@leppavirta.fi

 

Helena Törmi, Pohjois–Savon ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori, HYTE- tiimi

Perusterveydenhuollon yksikkö, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, KYS .Puh: 044 717 6878

E-mail:helena.tormi@kuh.fi

Etusivu - HYTE (psshp.fi)